Een krachtige samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeenten vraagt erom dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken aan de ontwikkelkansen van kinderen. En dáár draait het om tijdens deze conferentie 'Onderwijs-Jeugd' op 31 oktober 2019.

Doe mee en kom inspiratie opdoen van scholen, jeugdhulp en gemeenten die mooie samenwerkingen tot stand hebben gebracht. Zowel in de uitvoering als in het beleid. Wat maakt dat het goed gaat? Wat maakt het verschil? En wat kunt u hiervan leren voor uw eigen regio? Ontmoet elkaar en wissel kennis en ervaringen uit.

Bekijk het complete programma.

Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Wanneer ouders, kinderen en professionals vanuit gemeente, jeugdhulp en onderwijs de handen ineen slaan ontstaan ontwikkelkansen voor kinderen! Samen maken we het verschil! ‘Zet leraar en jeugdhulpprofessional zij aan zij’, zo luidt de kernboodschap in het rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters.


Organisatie

Een brede groep professionals uit het werkveld werkt samen met de PO-Raad, VO-raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), netwerkorganisatie leidinggevenden samenwerkingsverbanden po (LPO), sectorraad samenwerkingsverbanden vo, Nederlands jeugdinstituut, NVS-NVL, Ingrado en andere partnerorganisaties eraan om deze conferentie tot een succes te maken.

Datum en tijd

Donderdag 31 oktober 2019, van 9.30 tot 16.45 uur (aansluitend borrel). Er is gelegenheid om op eigen kosten deel te nemen aan een diner.

Waar

Van der Valk, Veenendaal

Voor wie

Jeugdhulp, leerplicht, beleidsambtenaren jeugd en onderwijs van gemeenten, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden, schoolbestuurders, school- en teamleiders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Kosten

125 euro per persoon

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier.