Hoe kan je op school het welbevinden van je leerlingen, alsook dat van jezelf en je collega’s vergroten? Hoor meer tijdens deze conferentie op 14 oktober aanstaande en wissel kennis en ervaringen uit met collega’s.

Logo conferentie Wegwijs in WelbevindenWanneer leerlingen zich veilig voelen en een bepaalde mate van welbevinden ervaren, kunnen ze tot leren, zelfontplooiing en talentontwikkeling komen. Andersom geldt ook: goed onderwijs bevordert het welbevinden van leerlingen. De coronacrisis had hierop een grote impact. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is daarom stevig ingezet op beide aspecten. Hoe kan je hier als school de komende periode verder werk van maken? En hoe kan je hierbij ook aandacht hebben voor je eigen welbevinden en dat van collega’s? Hoe doe je dat in je dagelijkse werk, als de werkdruk hoog is? Tenslotte: hoe maak je een weloverwogen keuze uit alle aanbod? En bovenal: hoe werk je aan welbevinden op een schoolbrede en samenhangende manier die ook echt werkt?

Tijdens deze werkconferentie maken we je wegwijs:

  • hoe je op school het welbevinden van leerlingen kan vergroten
  • hoe je intern en extern hulp organiseert en
  • wat je kunt doen om je eigen veerkracht te versterken.


Er is volop ruimte om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en je te laten inspireren. Hiermee kun je op jouw school direct (verder) aan de slag.

Datum en tijd

Maandag 14 oktober 2024, van 9.30 – 16.30 uur

Locatie

1931 in Den Bosch

Programma

De conferentie biedt keynotes over de laatste inzichten uit onderzoek naar de mentale gezondheid van kinderen en jongeren en over het omgaan met groepsdynamiek en prestatiedruk. Ook kan je kiezen uit een ruim aanbod van deelsessies rond het vergroten van het welbevinden van leerlingen en de veerkracht van het team.

Het uitgebreide programma volgt na de zomer. Bekijk alvast een voorproefje en lees meer over de sprekers.

Voor wie

  • Schoolleiders, leraren, ib’ers, teamleiders, zorgcoördinatoren, schoolbestuurders en het onderwijsondersteunend personeel in het po, vo en s(v)o.
  • Bestuurders en (beleids)adviseurs van gemeenten en GGD’en, samenwerkingsverbanden en andere organisaties die scholen ondersteunen bij het werken aan welbevinden.


Aanmelden

We hopen je op deze dag te zien! Je kan je aanmelden via het online aanmeldformulier. Na de zomer ontvang je dan meer informatie over de verschillende sessies en kan je je eigen dagprogramma samenstellen.

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs, bestaande uit de PO-Raad, VO-raad, AVS, AOb, FvOv, Stichting Platforms vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO en het ministerie van OCW. De Kenniscommunity organiseert deze dag in nauwe samenwerking met Welbevinden op School, Gezonde School, de Coalitie Welbevinden (NJi, NCJ, NIP Schoolpsychologen, Gezonde School, Trimbos-instituut en Pharos) en het ministerie van VWS.
Direct aanmelden