Dit jaarlijkse congres is hét congres over het samen opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren voor de po-, vo- en mbo-sector. Met als thema ‘de lerende leraar in de schijnwerpers’ richt het congres zich op het creëren van een uitdagende leeromgeving en loopbaanontwikkeling voor de leraar.

Hierbij wordt ook het gesprek gevoerd over actuele ontwikkelingen in het veld die van grote invloed zijn op het beroep van leraar, en die er ook voor zorgen dat instituten, besturen/scholen en partnerschappen de handen ineen moeten slaan om samen een aanpak te hebben voor 1) het lerarentekort in hun regio, 2) de loopbaanontwikkeling en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar en 3) de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en innovatie in de regio. Wat is daar voor nodig?

Het congres wordt georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Datum en tijden

Dinsdag 6 oktober 2020. Inlooplunch vanaf 12.00 uur; het programma loopt van 13.00 – 17.30 uur. Om 11.00 uur start het onderdeel ‘Vraag het de expert’.

Let op: Dit congres stond oorspronkelijk gepland op 3 juni, maar is in verband met de richtlijnen rondom het coronavirus verzet naar 6 oktober 2020. Ook deze nieuwe datum is onder voorbehoud van de RIVM-adviezen.

Locatie

Gooiland, Emmastraat 2 in Hilversum

Voor wie

Bestuurders, schoolleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders, schoolopleiders, werkplekbegeleiders, starterscoaches, hr-medewerkers en leraren.

Programma

  • 11.00 uur: Vraag de expert | apart aanmelden via dit formulier
  • 12.00 uur: Inlooplunch
  • 13.00 uur: Opening
  • 14.00 uur: Wissel
  • 14.15 uur: Ronde 1 | Rond-de-tafelgesprekken, Werksessies, Colleges en PET-Talks
  • 15.30 uur: Pauze
  • 16.00 uur: Ronde 2 | Rond-de-tafelgesprekken, Werksessies, Colleges en PET-Talks
  • 17.15 uur: Afsluiting en borrel
     

Tipje van de sluier…

Het platform werkt momenteel hard aan het samenstellen van een mooi programma. De dagvoorzitter is Marceline Schopman. Deze voormalig televisiepresentatrice is tegenwoordig niet alleen moderator, maar geeft ook een dag per week les op het mbo. Keynote speaker Merel van Vroonhoven was tot vorig jaar voorzitter van het Bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is nu pabostudent. Zij gaat in op de Lerende Leraar, de overstap die ze zelf heeft gemaakt en de relatie opleiding-werkveld.

Tijdens de twee sessierondes kunt u colleges bijwonen van bijzonder hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ Aukje Nauta, veranderdeskundige Annemarie Mars, hoogleraar Filosofie Jan Bransen en bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het (v)mbo’ Marinka Kuijpers. Of neem deel aan één van de vele werksessies, Rond-de-tafelgesprekken of PET-talks (Professionalisation & Education Together-talks).

Nieuw | Vraag het de expert

Informeel kennismaken met een expert? Een prangende vraag over samen opleiden? Dilemma’s voorleggen over de begeleiding van startende leraren? Tijdens een kop koffie delen verschillende experts uit het veld hun kennis en ervaring. Schuif aan, stel uw vragen en spar met elkaar over ontwikkelingen rond samen opleiden en professionaliseren. U dient zich voor dit onderdeel apart aan te melden en kunt dan direct aangeven welke vragen en dilemma’s u graag aan een expert wilt voorleggen.

Zelf een bijdrage leveren?
Voor het programmaonderdeel ‘Rond-de-tafelgesprekken’ zijn we op zoek naar ervaringen van partnerschappen of resultaten uit onderzoek die interessant zijn om te delen en gelinkt zijn aan regionale ontwikkelingen. Ook is het mogelijk om een dilemma op tafel te leggen om dit dilemma met elkaar te onderzoeken. Per ronde vinden er tien tafelgesprekken plaats.

Ook zijn wij op zoek naar acht enthousiaste sprekers voor onze PET-talks. In deze talks van maximaal twaalf minuten vertellen de sprekers op een zo toegankelijk mogelijke manier over iets dat hen na aan het hart ligt gelinkt aan het congresthema ‘De lerende leraar’. Alle presentatoren van de PET-talks krijgen vooraf gratis een training aangeboden. Om de durfals die deze uitdaging niet uit de weg gaan extra te belonen, valt er ook een prijs te winnen voor de beste PET-talk. Namelijk deelname aan een aflevering van onze Podcast Samen Opleiden!

Meer lezen & aanmelden.


Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Had u zich aan aangemeld voor het geplande congres op 3 juni? Uw inschrijving wordt dan automatisch omgezet naar 6 oktober. Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen op de nieuwe datum, dan verzoeken wij u om dit aan ons door te geven via platformsamenopleiden@vo-raad.nl.

Direct aanmelden