Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursusreeks onderwijshuisvesting die kennispartner Ruimte-OK organiseert. Tijdens deze cursusreeks gaan we in op verschillende thema's rondom onderwijshuisvesting, zoals de wet- en regelgeving, strategisch huisvestingbeleid, verduurzaming & renovatie en meer.

Tijdens deze interactieve cursus wordt basiskennis verkregen over de rollen van schoolbesturen en gemeenten met betrekking tot onderwijshuisvesting. Wat komt er allemaal kijken bij onderwijshuisvesting? Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn de verplichtingen? Hierover ga je samen met onze experts en vakgenoten uit onderwijs en gemeenten in gesprek. Daarnaast komen thema’s aan bod zoals bekostiging en de verordening voorzieningen onderwijsvoorziening. Na deze bijeenkomst ken je de uitdagingen die onderwijshuisvesting met zich meebrengt.

Trainers: Tanja van Nes en Wim Lengkeek
Voor: professionals bij gemeenten, primair en voortgezet onderwijs

Kosten

Basiscursus € 350,- excl. btw
Verdiepingscursus € 250,- excl. btw per cursus.
Volg je de volledige reeks? Dan krijg je 1 verdiepingscursus cadeau en is het totaalbedrag € 1.100,- excl. btw. voor de volledige reeks.

 De complete cursusreeks bestaat uit de volgende vijf cursussen:

  • Onderwijshuisvesting – de basis (17 september 10.00 - 15.30 uur)
  • Verdiepingscursus - Strategisch aan de slag (26 september 10.00 - 13.00 uur)
  • Verdiepingscursus – Onderhoud en kosten (26 september 13.30 - 16.30)
  • Verdiepingscursus - Bouw, beheer en exploitatie (8 oktober 10.00 - 13.00 uur)
  • Verdiepingscursus - Van school naar maatschappelijke kindvoorziening (8 oktober 13.30 - 16.30 uur) 
Direct aanmelden