Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursusreeks onderwijshuisvesting die kennispartner Ruimte-OK organiseert. Tijdens deze cursusreeks gaan we in op verschillende thema's rondom onderwijshuisvesting, zoals de wet- en regelgeving, strategisch huisvestingbeleid, verduurzaming & renovatie en meer.

Tijdens deze interactieve cursus beginnen we met inzicht. Wat verstaan we onder een duurzaam schoolgebouw? En hoe zit het met thema’s zoals CO2-reductie en circulariteit? We bieden hulpmiddelen om inzichtelijk te maken hoe duurzaam jouw school of portefeuille is. Dit zorgt voor een goed vertrekpunt om met de opgaven aan de slag te gaan. We leren je meer over normeringen zoals BENG/ENG en bespreken de landelijke opgaves met betrekking tot duurzaamheid, kwaliteit en functionaliteit. Ook delen we tips en adviezen over hoe je een portefeuilleaanpak kunt vormgeven. Na deze cursus weet je hoe je duurzaamheid in het meerjaren onderhoudsplan én de integrale aanpak kunt meenemen en heb je een stappenplan om zelf met de opgaves aan de slag te gaan.

Voor: professionals bij gemeenten, primair en voortgezet onderwijs

Kosten

Basiscursus € 350,- excl. btw
Verdiepingscursus € 250,- excl. btw per cursus.
Volg je de volledige reeks? Dan krijg je 1 verdiepingscursus cadeau en is het totaalbedrag € 1.100,- excl. btw. voor de volledige reeks.

 De complete cursusreeks bestaat uit de volgende vijf cursussen:

  •     Onderwijshuisvesting – de basis (13 mei)
  •     Verdiepingscursus - Strategisch aan de slag (23 mei ochtend)
  •     Verdiepingscursus – Onderhoud en kosten (23 mei middag)
  •     Verdiepingscursus - Van school naar maatschappelijke kindvoorziening (30 mei ochtend) 
  •     Verdiepingscursus - Bouw, beheer en exploitatie (30 mei middag)
Direct aanmelden