Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursusreeks onderwijshuisvesting die kennispartner Ruimte-OK organiseert. Tijdens deze cursusreeks gaan we in op verschillende thema's rondom onderwijshuisvesting, zoals de wet- en regelgeving, strategisch huisvestingbeleid, verduurzaming & renovatie en meer.

Gezamenlijk werk maken van de kwaliteitsverbetering van onderwijshuisvesting. Hoe kan dit proces sneller, effectiever en efficiënter worden gestructureerd? Hoe kom je als schoolbestuur en gemeenten tot goede integraal gedragen plannen voor de huisvesting? Op welke manier stem je het eigen gebouwbeheer goed af op een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan? Hoe borg je afspraken tussen gemeente en schoolbesturen én hoe verhoudt zich dat tot de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting? Hoe ga je om met de bestaande bekostiging en welke andere mogelijkheden zijn er? We laten zien hoe je in 7 stappen tot een gezond en duurzaam schoolgebouw komt.

Voor: professionals bij gemeenten, primair en voortgezet onderwijs

Kosten

Basiscursus € 350,- excl. btw
Verdiepingscursus € 250,- excl. btw per cursus.
Volg je de volledige reeks? Dan krijg je 1 verdiepingscursus cadeau en is het totaalbedrag € 1.100,- excl. btw. voor de volledige reeks.

 De complete cursusreeks bestaat uit de volgende vijf cursussen:

  • Onderwijshuisvesting – de basis (17 september 10.00 - 15.30 uur)
  • Verdiepingscursus - Strategisch aan de slag (26 september 10.00 - 13.00 uur)
  • Verdiepingscursus – Onderhoud en kosten (26 september 13.30 - 16.30)
  • Verdiepingscursus - Bouw, beheer en exploitatie (8 oktober 10.00 - 13.00 uur)
  • Verdiepingscursus - Van school naar maatschappelijke kindvoorziening (8 oktober 13.30 - 16.30 uur) 
Direct aanmelden