Sinds 1 augustus 2021 is een examencommissie verplicht in het voortgezet onderwijs. De examencommissie heeft als hoofdopdracht om de kwaliteit van schoolexaminering en van het afsluitend karakter van het schoolexamen te borgen. De examencommissie heeft voor dat doel een aantal specifieke taken en doet zijn werk onafhankelijk. Op veel scholen heeft de examencommissie zich geleidelijk aan ontwikkeld.

Wat betreft de positionering van de examencommissie als onafhankelijk en deskundig orgaan voor kwaliteitsborging is dat proces op veel scholen nog gaande. Dit blijkt onder andere uit het stelselonderzoek naar de kwaliteit van de schoolexaminering dat de inspectie in het voorjaar van 2023 heeft uitgevoerd.  

In deze bijeenkomst op 15 oktober gaan we het gesprek met elkaar aan: daarbij gaan we enerzijds in op de ontwikkeling van de examencommissies, de taken en bevoegdheden, de positionering van de examencommissie en het borgen versus het zorgen. Anderzijds gaan we in op het jaarplan en de jaarlijkse reflectie. De bijeenkomst is daarmee deels herhaling van onze eerdere bijeenkomsten rondom de examencommissie en zal ook nieuwe elementen bevatten. Meld je aan!

Wat kan je verwachten?

We zullen in het programma afwisselen tussen introductie vanuit de VO-raad en het onderlinge gesprek om van en met elkaar te leren. Eén school vertelt hoe zij de examencommissie heeft ingericht, welke keuzes de school heeft gemaakt en hoe de examencommissie opereert binnen de school en binnen de opdracht van kwaliteitsborging schoolexaminering. Een andere school vertelt hoe zij tot een jaarplan is gekomen en hoe de jaarlijkse reflectie eruitziet. We proberen tijdens de bijeenkomst een goede indeling in groepjes te maken, zodat iedereen wat kan halen en brengen. De bijeenkomst prikkelt je om verdere stappen te zetten met de examencommissie op jouw school.

 

Wat levert het op?

  • Inzicht in de functie die de examencommissie in de eigen school kan vervullen voor de kwaliteitsborging van schoolexaminering 
  • Inzicht in de rol als lid van de examencommissie in de school.  
  • Inspiratie van andere scholen.   
  • Met en van elkaar leren door collegiale consultatie en collegiale feedback, op het gebied van functionering en positionering van de examencommissie in de afgelopen schooljaren, én de stappen die jullie nog willen zetten. 

 

Voor wie?

Leden van examencommissies (teamleiders, docenten, examensecretarissen) die willen werken aan verdere ontwikkeling van schoolexaminering en aan het ontwikkelen van de positie van (de leden van) de examencommissie zelf. Je kunt daarin al zijn gestart en verder willen denken of juist aan het begin staan.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 oktober en dinsdag 15 oktober van 14.00-17.00. Op dinsdag 1 oktober vindt de bijeenkomst plaats in Amersfoort en op dinsdag 15 oktober in Maarssen. 

De kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier vóór 23 september 2024 aan. 

Vragen?

Heb je vragen over de inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar voortgezetleren@vo-raad.nl of bel 030 232 48 80.

Direct aanmelden