Het welbevinden van onze leerlingen staat onder druk. De toegenomen toets- en prestatiedruk wordt gezien als een van de oorzaken daarvan. Uit onderzoek van onder andere SEO* komt naar voren dat leerlingen op school voornamelijk druk ervaren door toetsen, cijfers en huiswerk. Toetsdruk is onderdeel van het bredere verschijnsel prestatiedruk. De toetscultuur iets dat de school concreet kan aanpakken.  

Deze inspiratiebijeenkomst op 24 september is onderdeel van het project ‘Toetsdruk verminderen’ van het LAKS en de VO-raad. Met dit project ondersteunen het LAKS en de VO-raad scholen om daadwerkelijk toetsdruk te verminderen. We organiseren hiervoor bijeenkomsten en stimuleren kennisdeling binnen de sector. Ook brengen we scholen samen om van en met elkaar te leren. 

* Bekijk hier het onderzoek van SEO.

Wat kan je verwachten?

We zullen in het programma afwisselen tussen inleidingen en het onderlinge gesprek om van en met elkaar te leren. In deze inspiratiebijeenkomst bespreekt Johannes Visser (auteur van “Is het voor een cijfer”) de urgentie van het thema. Daarnaast komen er twee scholen langs om hun voorbeelden uit de praktijk omtrent dit thema te delen. Zo vertelt een school over het toewerken naar het diploma met zo min mogelijk cijfers als beoordeling. Ook deelt een andere school een praktijkvoorbeeld over hoe je leerlingen betrekt in de ontwikkeling van toetsbeleid. De inleidingen worden afgewisseld met het gesprek tussen collega’s. De bijeenkomst prikkelt je om verdere stappen te zetten en aan de slag te gaan met het verminderen van toetsdruk bij jou op school.  

 

Wat levert het op?

  • Inzicht in en lading van begrippen als toetsdruk, prestatiedruk en schooldruk; 
  • Inzicht in mogelijkheden tot het verminderen van toetsdruk op jouw school;  
  • Inzicht in het betrekken van leerlingen bij het gesprek over verminderen van toetsdruk bij jou op school;  
  • Inspiratie van andere scholen;  
  • Met en van elkaar leren door collegiale consultatie en collegiale feedback, op het gebied van verminderen van toetsdruk in de afgelopen schooljaren, én de stappen die jullie nog willen zetten. 

 

Voor wie?

Leraren, teamleiders, schoolleiders, oop, onderwijswerkgroepen, examencommissies die willen werken aan het verminderen van toetsdruk bij hen op school. Je kunt daarin al zijn gestart en verder willen denken of juist aan het begin staan.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 september van 14.00-17.00 in regio Utrecht.  

De kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier vóór 17 september 2024 aan.

Vragen?

Heb je vragen over de inspiratiebijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar voortgezetleren@vo-raad.nl of bel 030 232 48 80.

Direct aanmelden