Als team- of afdelingsleider heb jij een belangrijke sleutelpositie in je school; je verbindt leerlingen, docenten en de eindverantwoordelijk schoolleider. Juist daarom is het belangrijk dat je in dialoog blijft met verschillende betrokkenen. Dit intervisietraject gaat in op de vraag hoe jij, vanuit dialoog, inhoudelijk en strategisch vorm kunt geven aan actuele, organisatorische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan toenemende werkdruk of loopbaanontwikkeling bij docenten, meer samenwerking binnen teams en de regio of hoe flexibiliseren en onderwijs op maat bieden. We besteden tijdens dit traject aandacht aan thema’s als veranderkunde, gespreid leiderschap, co-creatie en het professionele gesprek. Telkens met de focus op anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven.

Voor wie?  

Dit intervisietraject is bedoeld voor schoolleiders uit het middenmanagement. Voorafgaand aan het traject wordt een intake met alle deelnemers gevoerd.
 

Wat levert deelname op?  

Na het doorlopen van dit traject:   

 • Heb jij de persoonlijke leervraag over je ontwikkeling in de organisatie uitgediept; 
 • Ben je in staat een professionele dialoog te voeren met je teamleden; 
 • Heb je een visie ontwikkeld op het creëren van een leercultuur waarin dialoog en samenwerking centraal staan; 
 • Krijg je inzicht in je eigen capaciteiten als veranderaar; 
 • Ben je meer bewust van je eigen leiderschapskwaliteiten; 
 • Weet je meer en beter hoe jij anderen kunt aansturen, ook in uitdagende tijden.
   

Programma op hoofdlijnen 

Hoe geef je samen met je docententeam(s) vorm aan het leerproces in de school? En hoe behoud je daarbij eigenheid en kwaliteit? Als leidinggevende is het je taak om, inhoudelijk en strategisch, vorm te geven aan dergelijke vraagstukken.

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij professionals vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk met elkaar bespreken. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers door intervisie meer:  

 • Zelfverzekerd en zelfbewust zijn 
 • Tevreden zijn over hun werk  
 • Stressbestendig zijn 
 • Competenties en vakinhoudelijke kennis hebben 


Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. Door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen, komt u tot nieuwe inzichten en perspectieven.

Dit intervisietraject bestaat uit vijf bijeenkomsten, waaronder een tweedaagse. Tijdens de bijeenkomsten staan de ochtenden in het teken van vakinhoud; tijdens lezingen en workshops leer je meer over leiderschap en de professionele dialoog. Daarnaast reiken we je verschillende relevante bronnen aan, van literatuur tot podcasts en video’s. 

Tijdens de middagen gaan we in begeleide intervisiesessies aan de slag met de kennis uit de ochtendsessies. Door middel van intervisie reflecteert je op je eigen functioneren en doe je nieuwe inzichten op. Het is de bedoeling dat je op deze manier aan de slag gaat met je eigen leervraag.
 

Sprekers 

Rens van Loon  

Prof. dr. Rens van Loon is hoogleraar Dialogical Leadership aan de Tilburg University. Hij benadert leiderschap als een fenomeen dat in dialoog onderzocht kan worden vanuit meerdere perspectieven: filosofie, psychologie en organisatieleer. De boodschap van Rens van Loon is dat goed leiderschap zonder dialoog niet mogelijk is. Rens gaat met jou in gesprek over de interne dialoog, die een schoolleider kan en moet voeren met betrekking tot de eigen functie als leidinggevende. Hij doet dit op basis van zijn boek ‘Dialogisch Leiderschap. Als het ik wijkt’. De vragen die aan bod komen zijn onder meer ‘Hoe ziet mijn positie-repertoire eruit?’ ‘Hoe beïnvloed ik vanuit verschillende posities?’ en ‘Ben ik in staat mij ‘zelf’ bewust te sturen op het niveau van denken, voelen en handelen?’ De ochtend zal interactief zijn, met opdrachten tussendoor om je voor te bereiden op de intervisie later op de dag.
 

Thom Verheggen 

Wat was ook alweer de bedoeling van ons werk? En wat hebben we allemaal opgetuigd aan regels, afspraken, hiërarchie en systemen om dat te laten lukken? En helpt dat dan ook echt? Of zetten we professionals daarmee onbedoeld een beetje ‘uit’ en vragen we ons vervolgens af hoe we ze weer ‘meekrijgen’? In een levendige sessie neemt Thom Verheggen je mee in deze taaie vragen. Doen we de dingen omdat ze horen of omdat ze helpen? Werk ik als leidinggevende aan de oplossing voor het team of aan het oplossend vermogen van het team? En welk houvast zit ertussen strak sturen en helemaal loslaten?

Thom Verheggen is auteur van ‘Ontmanagen voor managers’. Hij gaf 20 jaar lang leiding aan vernieuwing in allerlei organisaties en ontdekte in een bijzonder project hoe hij met minder managen meer voor elkaar kreeg. Hij werkte mee aan het boek Anders Vasthouden van Wouter Hart en samen helpen ze organisaties verder met de bedoeling in allerlei vormen.
 

Praktische informatie

Data: 

 

 • Startbijeenkomst: 29 september in de Van der Valk De Bilt
 • Tweede en derde bijeenkomst (tweedaagse): 9 & 10 november 2023 in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg
 • Vierde bijeenkomst: 12 januari 2024 in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg
 • Vijfde bijeenkomst: 22 maart 2024 in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg

Locatie: 

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg / Van der Valk De Bilt 

Kosten: 

Deelname aan het traject bedraagt €750,00 (excl. BTW). 

Inschrijven: 

Meld u aan via dit formulier. 

Vragen? 

Wil je meer weten over het intervisietraject Leidinggeven in dialoog? Neem contact op via info@vo-academie.nl o.v.v. Leidinggeven in dialoog. 

Direct aanmelden