Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in het realiseren van ambities van eigentijds onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het anders organiseren van lessen en het bieden van meer maatwerk. Het is van belang dat u zich als bestuurder bewust bent van de mogelijke risico’s van technologieën en regie kunt nemen over de ontwikkeling. Tijdens het nieuwe leertraject Regie op digitalisering komen deze onderwerpen aan bod.

 

Voor wie? 

Dit leertraject is bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs.
 

Na deelname aan dit traject:    

 • Heeft u inzicht in nieuwe technologieën en nieuwe toepassingen in het onderwijs.  
 • Bent u zich bewust van de publieke waarden van het onderwijs en kunt u sturing geven aan aan de ambities van uw organisatie op het gebied van digitalisering en het gebruik van technologie. 
 • Bent u in staat om het implementatieproces van technologieën te ondersteunen, zonder dat u alle inhoudelijke kennis heeft.  
 • Heeft u uw eigen leervraag met betrekking tot dit thema verder uitgewerkt en verkend door middel van collegiale consultatie.
   

Programma op hoofdlijnen 

Het doel van dit leertraject is inzicht te geven in technologische ontwikkelingen in het onderwijs en de vragen die u zich daarbij dient te stellen. U leert dus op een andere manier te kijken naar de materie. Wetenschappers en experts delen de meest actuele inzichten ten aanzien van digitalisering met u. Tijdens de inhoudelijke sessies staan de volgende onderwerpen centraal: 

 • Dag 1: Publieke regie, waarden en ethiek 
 • Dag 2: Organisatie en beleid 
 • Dag 3: ICT in het primaire proces; vaardigheden en toepassing vanuit het perspectief van de leraar en de leerling 
 • Dag 4: ICT ter ondersteuning van het primaire proces; ICT landschap en voorwaarden 
 • Dag 5 (ochtend en middag): Privacy en informatiebeveiliging; sectoraal en juridisch perspectief 
 • Dag 5 (avond): Afsluiting en reflectie; delen van opbrengsten met collega’s en de sector 
   

Verbinding met de praktijk en collegiale consultatie 

Tijdens dit leertraject legt u steeds de verbinding met de praktijk en gaat u daarnaast het gesprek met elkaar aan: samen met andere deelnemers reflecteert u op uw eigen leervraag en doet u nieuwe inzichten op.
 

Praktische informatie 

Het traject start in maart en eindigt voor de zomervakantie van 2023. Exacte data worden later bekend gemaakt. Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten van een hele dag. De locatie zal naar verwachting in de regio Utrecht zijn. Heeft u vragen over dit leertraject? Stuur een e-mail naar info@vo-academie.nl.

U kunt via deze link alvast uw interesse kenbaar maken. Dit brengt geen verplichtingen met zich mee. Zodra de planning vaststaat nemen wij nemen contact met u op.  

Direct aanmelden