Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in het realiseren van ambities van eigentijds onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het anders organiseren van lessen en het bieden van meer maatwerk. Het is van belang dat u zich als bestuurder bewust bent van de mogelijke risico’s van technologieën en regie kunt nemen over de ontwikkeling. Tijdens het nieuwe leertraject Regie op digitalisering komen deze onderwerpen aan bod.
Voor dit traject is het maximum aantal deelnemers bereikt en inschrijven is daarom helaas niet meer mogelijk.

 

Voor wie? 

Dit leertraject is bedoeld voor bestuurders en eindverantwoordelijk schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma wordt echter zo georganiseerd dat het mogelijk is om binnen de school verder te leren met schoolleiders en beleidsverantwoordelijken.

Na deelname aan dit traject:    

 • Heb je inzicht in nieuwe technologieën en impact ervan op het onderwijs.  
 • Ben je je bewust van de publieke waarden van het onderwijs en kun je sturing geven aan de ambities van je organisatie op het gebied van digitalisering en het gebruik van technologie. 
 • Leer je je vanuit de rol als bestuurder tot de technologie te verhouden en keuzes te maken over technologie op basis van publieke waarden.  
 • Heb je je eigen leervraag met betrekking tot dit thema verder uitgewerkt en verkend door middel van collegiale intervisie.
   

Programma op hoofdlijnen 

Het doel van dit leertraject is inzicht geven in technologische ontwikkelingen in het onderwijs en de vragen die je daarbij dient te stellen. Je leert dus op een andere manier te kijken naar de materie. De volgende thema's komen aan bod: nieuwe educatieve digitale toepassingen, sturen op waarden, begeleidingsethiek en privacy en veiligheid.

Het leertraject bestaat uit drie bouwblokken: kenniscolleges, kennisproducten en intervisie. Wetenschappers en experts delen de meest acutele inzichten over digitalisering. Daarnaast leg je steeds de verbinding met de praktijk en ga je het gesprek met elkaar aan: samen met andere deelnemers reflecteer je op je eigen leervraag en doe je nieuwe inzichten op.
 

Praktische informatie

Data:
 • Vrijdag 29 september 2023 – 10:00 - 17:00 uur
 • Vrijdag 3 november 2023 - 10.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag 8 december 2023 - 10.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag 12 januari 2024 - 10.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag 9 februari 2024 - 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Brasserie Zonnestraal in Hilversum
Kosten: €750,- exclusief btw.
Meer informatie: Heb je vragen over dit leertraject? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl.

 

Direct aanmelden