Ieder moment van de dag worden we als schoolleider geconfronteerd met motivatie: uw eigen motivatie, van medewerkers, leerlingen, en ouders. Maar wat is motivatie eigenlijk? En (belangrijker nog) hoe bepaalt het mijn dagelijks handelen als (beginnend) schoolleider? Het verklaart waarom een medewerker vol enthousiasme met initiatieven komt, of juist dwarsligt en nauwelijks ergens voor open staat of enig enthousiasme toont. In deze masterclass gaan we, op 12 oktober, het onderwerp ‘motivatie’ nader onderzoeken aan de hand van een relatief nieuw wetenschappelijk model: het Mennes-Model van Motivatie. Het leert u om op een andere manier naar het fenomeen ‘motivatie’ te kijken en te begrijpen waarom we de dingen doen die we doen. En hoe kunt u daar als (beginnend) schoolleider optimaal en doeltreffend op inspelen? Deze masterclass maakt deel uit van de Week van de Starter en is uitermate geschikt voor de (beginnend) schoolleider die het fenomeen motivatie beter wil leren begrijpen.

Over de masterclass 

Deze masterclass is een introductie op het Model van Motivatie, dat al een aantal jaren in het onderwijs aan de Universiteit Leiden, en sinds kort ook in het VO, wordt gebruikt. Dit Model maakt veel van de dagelijkse praktijk inzichtelijk en werpt een nieuw licht op het aansturen van motivatie en op de implicaties daarvan binnen de praktijk.
 

Casuïstiek 

De masterclass start met casuïstiek, waarbij de deelnemer wordt gevraagd ook zelf één of meerdere cases in het achterhoofd te nemen. Ter geruststelling: die worden niet plenair besproken, maar bieden vooral een soort ‘benchmark’ aan de deelnemer om de inzichten die worden geboden, aan de eigen ervaringen te relateren. 
 

Inner-dialogue 

Vervolgens komt het Model van Motivatie aan bod. Motivatie is een soort ‘inner-dialogue’, een stapsgewijs, cyclisch proces dat ieder van ons doorloopt wanneer we iets proberen te bereiken. Die dromen, ambities, doelen, daar draait het om bij motivatie. Ieder doel heeft een eigen proces of ‘inner-dialogue’.  Wanneer we bij het bereiken van dit doel geconfronteerd worden met ‘voor- en tegenspoed’, dan neemt die ‘inner-dialogue’ een eigen wending aan. Gaat alles goed, dan is er niets aan de hand en is de motivatie uiteindelijk vergroot. Maar zijn er tegenslagen, dan heeft iemand verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Hij of zij kan harder werken, het oorspronkelijke idee aanpassen of verwerpen of het slechte resultaat aan iemand anders wijten. Het is de kunst om dit gedrag te herkennen en hier als schoolleider op in te kunnen spelen. 

In het laatste deel van de masterclass gebruiken we casuïstiek om een ‘nieuwe taal’ te leren spreken en adequaat in te spelen op de reactie van de ander.
 

Wat levert deelname op?  

Het Model van Motivatie leert u op een andere manier naar ‘motivatie’ te kijken om inzicht te krijgen in die ‘inner-dialogue’ van een ander (of uzelf). U leert als het ware een ‘nieuwe taal’ en u krijgt zicht op wat er leeft bij de ander. 
 

Voor wie? 

De masterclass is vooral bedoeld voor beginnend schoolleiders uit het vo (ofschoon ook de ‘doorgewinterde’ schoolleider welkom is). Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 15 schoolleiders deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. 
 

Over de spreker 

Dr. Menno Mennes, verbonden aan de Universiteit Leiden, heeft zo’n 30 jaar onderzoek gedaan en trainingen gegeven op het gebied van motivatie binnen tal van bedrijven in binnen- en buitenland, waaronder Motorola, IBM, Shell, Philips, NXP, TNT Express.

Het Model van Motivatie dat hij op basis daarvan heeft ontwikkeld is pas onlangs in zijn proefschrift voor het eerst gepresenteerd.  Het is een nieuw Model dat nieuw inzicht biedt in een complex en controversieel onderwerp. Momenteel schrijft hij, op verzoek, een serie van maar liefst 10-delen over het onderwerp bij Amsterdam University Press. Dit jaar verschijnen de eerste twee delen waarin zijn inzichten voor het eerst aan een breder publiek worden gepresenteerd.

Zijn inzichten hebben aan de basis gestaan van het Leiden Leadership Programme van de Honours Academy aan de Universiteit Leiden. Sinds 2017 is Menno ook actief binnen het Voortgezet Onderwijs met trainingen en voordrachten, gericht op het motiveren van schoolleiders, medewerkers en leerlingen.

 

Direct aanmelden