Kansengelijkheid binnen het onderwijs is niet alleen een kwestie van stelselwijzigingen, maar ook van een mentale shift bij studenten en professionals en een cultuuromslag binnen onderwijsinstellingen. Iliass El Hadioui vertelt tijdens deze masterclass over het switchgedrag van leerlingen tussen de wereld binnen en buiten de leeromgeving. Hij laat zien hoe jongeren de veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen om de onderwijsladder te ervaren als hun ladder om te beklimmen.

In deze masterclass gaat El Hadioui in op de effecten van een (super-)diverse leefwereld in een stedelijke omgeving op de school- en instellingscultuur. Wat betekent dit voor leerlingen? En hoe ga je daar als onderwijsinstelling mee om? Het switchgedrag van leerlingen kan soms leiden tot onzekerheid en demotivatie in het klaslokaal. Iliass El Hadioui laat zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, kunnen komen tot de self efficacy, het geloof in eigen kunnen.

Over de spreker

Socioloog Iliass El Hadioui, MSc is in 2006 cum laude afgestudeerd in de Sociologie aan de Erasmus Universiteit in de richting Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Als stadssocioloog en onderwijsdenker is hij als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School en is hij als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Naast deze wetenschappelijke activiteiten maakt El Hadioui zich sterk om in Nederland wetenschappelijke inzichten te vertalen naar het publieke debat en het onderwijsveld omtrent pedagogische en onderwijskundige vraagstukken in een stedelijke, super-diverse omgeving. Ook is hij actief in het debat over kansengelijkheid in het onderwijs. In november 2018 is hij benoemd in de Onderwijsraad.

Datum en tijd

De VO-academie verzorgt deze masterclass op donderdag 12 maart van 15:00 tot 18:00 uur met aansluitend diner-buffet.

Locatie

De locatie voor deze masterclass wordt nog bekendgemaakt.

Direct aanmelden