Veel scholen hebben de afgelopen periode een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Juist nu is het erg zinvol om met jouw team stil te staan bij wat er is gebeurd en wat je hebt geleerd. In het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider leer je methodieken toepassen die in intervisie worden gebruikt om diepgaand en reflectief met je team in gesprek te gaan. Je leert de kunst van het luisteren en het stellen van vragen. Na afronding van dit traject ben je in staat om anderen tot denken en reflecteren aan te zetten, zodat je deze reflectie vervolgens kunt inzetten in de manier waarop je leidinggeeft aan je team.

Voor wie? 

Het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider is bedoeld voor ervaren schoolleiders; zowel voor team- en afdelingsleiders als (con)rectoren en directeuren binnen het voortgezet onderwijs.
 

Wat levert het op? 

Na afronding van dit traject ben je in staat om je team beter te begeleiden: aan de hand van theorie over intervisie en groepsdynamica leer je bruikbare intervisiemethodieken toe te passen. Je oefent, gaat zelf in groepen aan de slag en je maakt je de vaardigheden snel eigen. Dit traject gaat uit van leren van en met elkaar. Na afronding van dit traject ben je in staat: 

 • De verschillende belangen binnen een team of intervisiegroep zichtbaar te maken; 
 • Te zien wat een collega nodig heeft in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling; 
 • Krachtige vragen te stellen die je collega’s tot denken en reflecteren aanzetten,

En ken je 

 • De achterliggende theorieën rond intervisie; 
 • De basisvaardigheden en heb je de eerste vlieguren gemaakt als intervisiebegeleider.  

Na deelname weet je gelijkwaardige interacties in bijeenkomsten te stimuleren en kan je beter sturing geven aan (individuen binnen) je team. Bovendien bevorder je meer veiligheid en onderlinge verbinding binnen je team. Binnen dit opleidingstraject ligt de nadruk op reflectief niveau: de inzichten die je tijdens dit traject opdoet direct kunnen toepassen. Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij professionals vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk met elkaar bespreken. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers door intervisie meer: 

 • Zelfverzekerd en zelfbewust zijn; 
 • Tevreden zijn over hun werk;  
 • Stressbestendiger zijn; 
 • Competenties en vakinhoudelijke kennis hebben. 

 

“Ik zie intervisie als een waardevol instrument in een professionele en lerende organisatie. Ik geef met plezier leiding aan mijn team en ik probeer binnen mijn team samenwerking en een lerende, onderzoekende houding te versterken. Dit jaar zijn we gestart met intervisie en ik merk dat het voor de betrokkenen veel oplevert als het op de goede manier gebeurt. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleider. Om die reden wil ik mezelf graag verder ontwikkelen in de rol van intervisiebegeleider.”

- Oud deelnemer

 

Programma op hoofdlijnen 

Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. Je komt tot nieuwe inzichten en perspectieven door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen van het afgelopen jaar. 

Tijdens dit traject maak je kennis met thema’s zoals: contact maken, de kracht van de vraag, de werking van methodieken en groepsdynamische processen. Het programma van dit opleidingstraject bestaat uit vier verschillende bouwstenen: theorie, vaardigheden, ervaren en oefenen. Al deze bouwstenen komen tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomsten aan bod.

Tijdens de training ga je actief aan de slag met je eigen leervraag: we verwachten dat je een reflectieve houding aanneemt in het leerproces, ervaring opdoet door het begeleiden van minimaal twee intervisiebijeenkomsten en reflecteert op deze leerervaringen. Tijdens de tussentijdse individuele bijeenkomst krijg je feedback op je leerproces van je supervisor. 

Voor het groepsproces, je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je groepsgenoten is een actieve deelname aan alle bijeenkomsten van groot belang. We verzoeken je dan ook vriendelijk alle data te noteren.
 

Praktische informatie 

Data: 

 

 

 • Informatiebijeenkomst (online): 5 oktober 2023 (16.00 - 18.00 uur)  
 • Startbijeenkomst: 30 november 2023 (10.00 - 17.00 uur)  
 • Tweede bijeenkomst: 11 januari 2024 (13.00 - 17.00 uur) 
 • Derde bijeenkomst: 8 februari 2024 (13.00 - 17.00 uur) 
 • Vierde bijeenkomst: 7 maart 2024 (13.00 - 17.00 uur) 
 • Vijfde bijeenkomst: 18 april 2024 (10.00 - 17.00 uur) 

Locatie: 

Bergse Bossen te Driebergen 

Kosten: 

Deelname aan het traject bedraagt €525 (excl. BTW). 

Inschrijven: 

Meld u aan via dit formulier.

Vragen?

 

Wil je meer weten over dit traject? Meld je aan voor de online informatiebijeenkomst op 5 oktober 2023 of neem contact op via info@vo-academie.nl o.v.v. VO-intervisiebegeleider.

Meer informatie over intervisie kun je lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’.

Direct aanmelden