Op 14 december kunnen scholen weer meedoen met Paarse Vrijdag. Onder het motto ‘4 de liefde, draag paars’ laten leerlingen, leraren en andere onderwijsprofessionals deze dag op school zien dat ze tegen homofobie zijn en respect hebben voor alle soorten gender en seksuele oriëntatie. De centrale boodschap is: Of je nu homo, hetero, lesbo, bi, transgender of in dubio bent, iedereen hoort erbij en kan zichzelf zijn op school.

Paarse Vrijdag is een goed moment om weer even expliciet de aandacht te vestigen op het feit dat de school veilig moet zijn voor iedereen, ongeacht bijvoorbeeld iemands seksuele voorkeur. De dag biedt de kans om binnen het team en in de klas met onderwerpen als (seksuele) diversiteit, gender, respect en tolerantie aan de slag te gaan. Ook in aanloop naar Paarse Vrijdag en na afloop kunt u hier uiteraard aandacht aan besteden; doel is om deze thema's een structurele plek in de schoolcultuur te geven.

Meedoen?

Wilt u als school meedoen met Paarse Vrijdag? Op de website gayandschool.nl vindt u meer informatie, goede voorbeelden van wat u kunt doen en diverse materialen.

Achtergrond

Paarse Vrijdag wordt sinds 2010 in Nederland georganiseerd door het Gender & Sexuality Alliance (GSA) Netwerk van het COC, belangenvereniging voor lhbt’ers. Het idee komt overgewaaid uit Amerika. Daar werd de dag voor het eerst georganiseerd nadat in korte tijd veel lhbt-jongeren zelfmoord hadden gepleegd. Aan de eerste editie in Nederland deden zo'n 150 scholen mee. Vorig jaar deden meer dan 900 Nederlandse scholen mee en werken ruim een half miljoen paarse polsbandjes uitgedeeld.