Tijdens deze bijeenkomst wordt je kort bijgepraat over actuele ontwikkelingen in het regiobestuur, de Adviesraad Schoolleiders en de sector als geheel. Er is ook een kennismaking met de nieuwe VO-raad voorzitter Henk Hagoort. Centrale thema is ‘een regionale agenda voor de toekomst’. Graag willen we bespreken met welke regionaal relevante thema’s het regiobestuur Noord de komende jaren vooral aan de slag zou moeten gaan.

Het onderwijs heeft met de coronapandemie een turbulente tijd achter de rug en het is onvoorspelbaar of en in welke mate het coronavirus weer gaat opspelen. De nieuwe minister heeft met een Onderwijsakkoord en een masterplan basisvaardigheden zijn eerste concrete plannen voor het onderwijs ontvouwd. Wat zijn in de context van een nieuw kabinet en de visie zoals beschreven in de ‘Toekomst van ons onderwijs’ belangrijke thema’s voor de regio Noord? Wat zou een samenhangende werkagenda voor de regio kunnen zijn? Daar willen we met de fysieke bijeenkomsten die we de komende jaren gaan organiseren op inspelen. 

Datum en tijd

Woensdag 1 juni 2022, van 16.00 – 17.00 uur

Locatie

Online 

Programma

  • 16.00 - 16.10 uur: Welkom door Menno den Hollander, voorzitter van het regiobestuur Noord, met aandacht voor een korte kennismaking met de nieuwe leden van het bestuur. 
  • 16.10 - 16.15 uur: Gretha Dam en Peter van Tuinen nemen je mee in de belangrijkste ontwikkelingen vanuit de Adviesraad Schoolleiders en maken je deelgenoot van de ideeën om schoolleiders binnen de VO-raad steviger te positioneren.          
  • 16.15 - 16.35 uur: Henk Hagoort stelt zich voor en vertelt over de belangrijkste ontwikkelingen in de sector. Ook verneemt hij graag wat belangrijke aandachtspunten zijn vanuit de regio Noord.  
  • 16.35 - 16.55 uur: Inventarisatie relevante thema’s in de regio. Op welke thema’s is de behoefte aan regionale kennisuitwisseling en kennisdeling groot? Op basis van deze verkenning stelt het Regiobestuur een agenda op voor de fysieke regiobijeenkomsten voor de komende jaren. 
  • 16.55 uur: Afsluiting door Menno den Hollander.
     

Kosten

Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Aanmelden

Direct aanmelden