Deze leergang heeft als doel school- en/of teamleiders te ondersteunen bij het creëren van een schoolcultuur waarin leerlingen worden opgeleid tot actieve burgers, die bijdragen aan een democratische samenleving. Er zijn twee startmomenten, op 18 maart en 2 september 2024.

De leergang is opgebouwd langs twee thema’s:

Thema 1: Leidinggeven aan burgerschap; vormgeven van een democratische oefenplaats voor onze leerlingen

 • Inleiding in burgerschapsonderwijs en de rol van de schoolleider.
 • Het ontwikkelen van een visie op democratisch burgerschapsonderwijs.
   

Thema 2: Sturen op het vormgeven van burgerschap

 • Leidinggeven aan de onderwijsontwikkeling van het burgerschapsonderwijs.
 • Het betrekken van medewerkers en leerlingen bij de ontwikkeling van de schoolcultuur.
 • Het monitoren en evalueren en de leerlijn burgerschapsonderwijs.
   

Na afloop van de leergang is:

1. Onderbouwde kennis opgedaan over wat burgerschap is en hoe wet- en regelgeving verandert.

 • Dit betekent dat de deelnemers na het programma een dieper begrip hebben van het concept burgerschap en op de hoogte zijn van de veranderende wet- en regelgeving die van invloed is op dit gebied.
 • Dit kunnen zij relateren aan de opdracht van de school en wat hierin te doen is.
   

2. Ontwikkeling van een visie op burgerschapsvorming in gang gezet.

 • De deelnemers hebben kenmerken voor een heldere visie gekregen over wat burgerschapsvorming voor hen betekent. Ze begrijpen de waarde en het belang van burgerschap en hoe dit zich verhoudt tot hun rol als leiders.
 • De rol van de context. Kennis over de begrippen samenhang, doelgericht en herkenbaar.
   

3. Besproken wat de implicaties voor rol, team en school zijn.

 • De deelnemers hebben onderzocht hoe burgerschapsvorming van invloed is op hun eigen rol, evenals op hun team en de school. Ze begrijpen de mogelijke uitdagingen en kansen die voortkomen uit hun visie op burgerschapsvorming.

 

Opzet van de leergang

In vijf bijeenkomsten van drie uur delen deelnemers kennis en ervaringen en wisselen ze uit. Tijdens deze bijeenkomsten hebben zij de mogelijkheid om tussentijds te overleggen met één van de adviseurs. Daarnaast krijgen de deelnemers na elke bijeenkomst een praktische opdracht om met hun team uit te voeren.

 • Bijeenkomst 1 en 2: Inleiding op burgerschapsonderwijs en de rol van de schoolleider. Het ontwikkelen van een visie op democratisch burgerschapsonderwijs.
 • Bijeenkomst 3: Vormgeven van een fictieve democratische oefenplaats.
 • Bijeenkomst 4: Leidinggeven aan de onderwijsontwikkeling van het burgerschapsonderwijs.
 • Bijeenkomst 5: Het monitoren en evalueren en de leerlijn burgerschapsonderwijs.


Praktische informatie groep I (startmoment 18 maart 2024)

Data en tijden: 

De bijeenkomsten vinden plaats op de onderstaande data, steeds tussen 13.00 en 16.00 uur. 

 • 18 maart 2024
 • 15 april 2024
 • Intervisie: datum wordt in overleg met groep bepaald
 • 3 juni 2024
 • Intervisie: datum wordt in overleg met groep bepaald
 • 9 september 2024
 • 7 oktober 2024
 • Terugkomdag: een nader te bepalen dag in februari 2025


Locatie

Online 


Praktische informatie groep II (startmoment 2 september 2024)

Data en tijden: 

De bijeenkomsten vinden plaats op de onderstaande data, steeds tussen 13.00 en 16.00 uur. 

 • 2 september 2024
 • 30 september 2024
 • Intervisie: datum wordt in overleg met groep bepaald
 • 11 november 2024
 • 9 december 2024
 • Intervisie: datum wordt in overleg met groep bepaald
 • 20 januari 2025
 • Terugkomdag: een nader te bepalen dag in juni 2025


Locatie

Online