In dit leernetwerk verken je samen met andere scholen het begrip leerlingparticipatie en ga je praktisch aan de slag om de participatie op jouw school een boost te geven. Wat verstaan we onder leerlingparticipatie? Wat doet jou school al op dit gebied en wat is jouw droom van de ideale participatieve school? En welke verdere stap - van klein en praktisch tot toewerkend naar een grotere interventie - ga je als eerste zetten richting dit ideaalbeeld?

Het leernetwerk is bedoeld voor professionals uit het po, vo en go. Het wordt aangeboden door het ministerie van OCW en georganiseerd door het Expertisepunt Burgerschap. 

Opzet van het leernetwerk

Het leernetwerk kent een kop en een staart. In zes bijeenkomsten (zowel fysiek als online) deel je kennis en ervaringen en wissel je uit met andere scholen. Tussen de bijeenkomsten door ga je op school zelf aan de slag. Op de laatste bijeenkomst wordt ‘de stand van zaken’ met elkaar gedeeld en presenteert iedere school haar eigen proces. Per school is het aan te raden om met meerdere mensen aan te sluiten, zodat je op school een ‘maatje’ hebt om samen op te trekken.

Begeleiding

Het leernetwerk wordt begeleid door Maartje Reitsma, adviseur van het Expertisepunt Burgerschap. Naast het thema burgerschap heeft Maartje jarenlange ervaring in het doen van praktijkgericht onderzoek en de begeleiding van scholen op het gebied van ouder- en leerlingparticipatie. Ze is ook verbonden aan de postacademische opleiding voor Schoolpsychologen, waarbinnen ze een module verzorgt over de relatie tussen leerlingen, ouders en school.

Praktische zaken

Data en tijden 

De bijeenkomsten vinden plaats op de onderstaande woensdagen, steeds tussen 13.00 tot 16.00 uur. 

  • 11 september 2024
  • 30 oktober 2024
  • 27 november 2024
  • 15 januari 2024
  • 19 februari 2024
  • 9 april 2024 
     

Locatie

In overleg online en fysiek – mede afhankelijk van de plaats van herkomst van de deelnemende scholen.

Kosten

Voor de school zijn er geen kosten aan verbonden. 

Tijdsinvestering 

Minimaal 12 uur naast de bijeenkomsten. 
 

Aanmelden

Een leernetwerk bestaat bij de gratie van meerdere deelnemers van verschillende scholen. Deelname is daarmee niet vrijblijvend.

Direct aanmelden