Hoe vertaalt u de schoolambities naar effectief en waardevol hr-beleid? En welke instrumenten en modellen kunt u inzetten? Wat is uw rol als strategisch hr-medewerker of -adviseur? Deze vragen worden beantwoord in de training Strategisch HRM voor hr-medewerkers en -adviseurs. Alles wat u leert, kunt u direct in de praktijk brengen op uw eigen school.

Programma 

De training bestaat uit drie lesdagen, coaching en praktijkopdrachten. U bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training. Tijdens de lesdagen leert u aan de hand van het AMO-model wat shrm inhoudt, welke rol u als hr-medewerker kunt pakken en hoe u uw hr-plannen kunt realiseren. Een expert van Berenschot verzorgt de lesdagen. Na elke lesdag heeft u een telefonische afspraak met een coach van Berenschot. Deze coach kan u verder helpen in uw ontwikkeling en met de lesstof. Na elke lesdag maakt u een praktijkopdracht. U toetst dan op school wat u in de les hebt bedacht. Zo geeft u verdieping aan hetgeen u geleerd heeft.

Materiaal

U krijgt een reader met het lesmateriaal en opdrachten.

Opbrengsten

Na de training:

  • heeft u inzicht in uw huidige rol als hr-medewerker en welke competenties u (nog) nodig heeft om uw rol als strategisch hr-medewerker goed te kunnen vervullen.
  • heeft u concrete handvatten voor uw eigen ontwikkeling bij de invoering van strategisch hrm in uw school.
  • heeft u een schooleigen actieplan voor de invoering van strategisch hrm in uw school.

Het is waardevol om uw schoolleider en/of bestuurder te betrekken bij de training, zodat uw plannen worden gedragen binnen de school.

Kosten 

De deelnemersbijdrage is € 500,-. Dit bedrag is exclusief btw.

Data 

  • 10 maart 2020
  • 14 april 2020
  • 12 mei 2020

Locatie 

De locatie is: kantoor Berenschot, Europalaan 40, Utrecht

Spiegel Personeel en School 

Kunt u niet wachten om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van het hr-beleid op uw school? Wij raden u aan om alvast de Spiegel Personeel en School uit te zetten op uw school. De Spiegel geeft u inzicht in de huidige staat van het hrm-beleid. Door de resultaten van de Spiegel weet u welke hrm-thema’s prioriteit hebben binnen uw school. Deze input kunt u goed gebruiken voor de training: u werkt tijdens de training namelijk aan een schooleigen actieplan voor de invoering van strategisch hrm in uw school. Meer informatie over de Spiegel vindt u op de website: www.personeelenschool.nl.

Aanmelden 

Meld u nu aan.

Vragen?

Heeft u vragen over de training SHRM voor hr-medewerkers en -adviseurs? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Ervaringen van deelnemers 

“Het ging snel en was erg interessant!”
“Fijn om informatie en ervaringen uit te wisselen met collega hrm-ers.”
“Was super inspirerend & leuk. Een echte snelkookpan, hier kun je wel veel meer dagen mee vullen.”

Direct aanmelden