De startdatum van deze training wordt verplaatst naar 16 november 2021.

Hoe vertaalt u de schoolambities naar effectief en waardevol HR-beleid? Welke instrumenten en modellen kunt u hiervoor inzetten? En wat is uw rol als HR-medewerker of -adviseur in dit proces? Deze vragen worden beantwoord in de training Strategisch HRM voor HR-medewerkers en -adviseurs. Alles wat u leert, kunt u direct in de praktijk brengen op uw school

Wat mag u verwachten?

De training bestaat uit drie lesdagen, coaching en praktijkopdrachten. U bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training. U leert aan de hand van het AMO-model wat strategisch HRM inhoudt, welke rol u als HR-medewerker heeft en hoe u de HR-plannen (verder) kunt realiseren. De lesdagen worden verzorgd door experts van Berenschot.

Na elke lesdag heeft u een telefonische afspraak met een coach van Berenschot. Deze coach helpt u verder met de lesstof en met uw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast maakt u na elke lesdag een praktijkopdracht: u toetst op school wat u in de les heeft bedacht. Dit zorgt voor extra verdieping en een directe link met de praktijk. Het is waardevol om uw schoolleider en/of bestuurder zoveel mogelijk te betrekken bij de training en de opbrengsten met hen te delen. Dit versterkt het draagvlak voor uw plannen.

Wat levert het op?

Na de training:

  • heeft u inzicht in uw huidige rol als HR-medewerker en welke competenties u (nog) nodig heeft om uw rol als strategisch HR-medewerker goed te kunnen vervullen.
  • heeft u concrete handvatten voor uw eigen ontwikkeling bij de invoering van Strategisch HRM op uw school.
  • heeft u een schooleigen actieplan voor de invoering van Strategisch HRM. 
     

Materiaal

U krijgt een reader met het lesmateriaal en opdrachten.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor HR-medewerkers en -adviseurs in het voortgezet onderwijs.

Wanneer?

  • Dinsdag 16 november 2021 
  • Dinsdag 14 december 2021 
  • Dinsdag 18 januari 2022 
     

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 500,-.

Meedoen?

Meld u aan voor de training SHRM.

Spiegel Personeel en School

Kunt u niet wachten om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van het HR-beleid op uw school? Wij raden u aan om alvast de Spiegel Personeel en School uit te zetten. De Spiegel geeft inzicht in de huidige staat van het HRM-beleid en laat zien welke HR-thema’s prioriteit hebben. Deze input kunt u goed gebruiken voor de training: u werkt tijdens de training namelijk aan een schooleigen actieplan voor de invoering van Strategisch HRM. Kijk hier voor meer informatie over de Spiegel Personeel en School.

Vragen?

Heeft u vragen over deze training ? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Ervaring van deelnemers

“Het ging snel en was erg interessant!”

“Fijn om informatie en ervaringen uit te wisselen met collega HRM-ers.”

“Was super inspirerend & leuk. Een echte snelkookpan, hier kun je wel veel meer dagen mee vullen.”

Direct aanmelden