Op donderdag 28 september is het weer zover. De VO-raad opent in het Beatrix Theater in Utrecht vanaf 10 uur haar deuren voor het jaarlijkse VO-congres voor schoolleiders en bestuurders. In zo’n 15 zalen, inclusief de mooie theaterzaal, maken we weer ruimte voor inspiratie en ontmoeting met collega’s uit het hele land.

Ruimte voor leiderschap

Het programma is opgebouwd rond het thema 'Ruimte voor leiderschap' en bouwt voort op de vorig jaar tijdens het congres gepresenteerde Agenda van en voor de sector. Ruimte is daarin een sleutelwoord. Ruimte voor leerlingen om te worden wie ze zijn. Ruimte voor leraren om met voldoening hun vak uit te oefenen. En ruimte voor degenen die dit alles faciliteren, de schoolleider en bestuurder. Samen creëren zij de omstandigheden waarin leraren hun werk goed kunnen doen en waarin leerlingen het best tot hun recht komen. Tegelijkertijd komt er als leidinggevende veel op je af. Hoe zorg je voor ruimte? Hoe bewaak je ruimte? Wat creëert ruimte?

Programma

We zijn nog volop bezig met de samenstelling van het programma. Komende weken zullen de eerste namen en sessies bekend worden. We willen wel alvast laten weten dat we de sessies langer hebben gemaakt zodat er ruimte komt voor meer diepgang. En ook de ‘inwendige mens’ wordt uiteraard niet vergeten. Vanaf juni is het mogelijk om je in te schrijven. Zet de datum wel alvast in je agenda.