In dit webinar wordt de nieuwe 'Kwaliteitswaaier: Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen' toegelicht en de rol van besturen en bestuurders bij de verbetering van het leesonderwijs.

Effectief leesonderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. In Nederland maken we ons zorgen om de kwaliteit en resultaten van het leesonderwijs, van zowel basisschoolleerlingen als leerlingen in het voortgezet onderwijs. De Kennistafel Effectief Leesonderwijs heeft de aanwezige wetenschappelijke kennis over effectief leesonderwijs verzameld. Om deze kennis op een behapbare manier aan te bieden, is de Kwaliteitswaaier ontwikkeld. De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

De Kwaliteitswaaier laat zien dat er, naast leraren, schoolleiders en leescoördinatoren, een belangrijke rol is weggelegd voor besturen en bestuurders bij de verbetering van het leesonderwijs. Tijdens dit webinar zal Mirjam Snel (Voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs) de Kwaliteitswaaier toelichten. Bestuurders Cristel Wieman (Stichting Klasse) en Dirk Speelman (VariO Onderwijsgroep) vertellen hoe zij binnen hun bestuur werken aan het leesonderwijs.

Datum & Tijd

Dinsdag 11 april, 10.30 - 11.30. Deelname is gratis.

Direct aanmelden