Op 17 mei stond een webinar gepland over de beleidsregel 'Experimenten inclusieve leeromgeving'. De publicatie van deze regeling is verlaat en om deze reden verplaatst het Steunpunt Passend Onderwijs dit webinar naar een later moment dit jaar. Via deze website en de website en nieuwsbrief van het Steunpunt houden we je op de hoogte.

Over het webinar

Het ministerie van OCW werkt aan een regeling waarmee scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs intensiever kunnen samenwerken. Scholen krijgen hiermee meer mogelijkheden om met inclusief onderwijs te experimenteren. Tijden dit webinar geeft OCW een inhoudelijke toelichting op deze nieuwe regeling.  Dit webinar wordt gefaciliteerd door het Steunpunt Passend Onderwijs.  

Over de regeling

Onder de nieuwe regeling kunnen alle óf een deel van de leerlingen van een school of vestiging voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs naar school in het regulier onderwijs. In de huidige regeling is dit alleen mogelijk voor álle leerlingen van een school of vestiging. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om op kleinere schaal samen te werken. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit het gespecialiseerd onderwijs een ondersteuningsklas in te richten op een reguliere school.

Na publicatie van de regeling kunnen scholen samen met het samenwerkingsverband een aanvraag indienen om deel te nemen.