Op vrijdag 24 mei organiseert Schoolleiders VO een webinar, waarin we met de beroepsgroep van schoolleiders (van teamleider tot rector-bestuurder) de scenario's doornemen uit de Kamerbrief van minister Paul van 5 april 2024.

Deze scenario’s zijn in de Kamerbrief uitgewerkt, maar voor wat betreft de verdeling van beslissingsruimte komt het in grote lijnen hierop neer:

  • Scenario A, ‘Besturen aan zet’: Vergroting van de bestuurlijke ruimte voor de schoolbesturen/bestuurder(s).
  • Scenario B, ‘Besturen aan zet voor maatschappelijke opdracht, scholen aan zet voor onderwijskundige vraagstukken’: Herverdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden tussen de schoolleider(s) en de bestuurder(s).
  • Scenario C, ‘Scholen aan zet’: Volledige beslissingsbevoegdheid bij de schoolleider(s).


Wat betekenen deze drie scenario's voor de toekomst van het schoolleiderschap, en de samenwerking tussen schoolleider, bestuurder en overheid? In het webinar krijg je relevante informatie én bieden we je de mogelijkheid om reactie te geven op onze ideeën. Lees de notitie hieronder!


Locatie

Online, via Microsoft Teams. Je ontvangt enkele dagen voor aanvang een link per e-mail.

Let op: van dit webinar zal geen video-opname worden verspreid. Het is dus niet mogelijk om het achteraf terug te kijken wanneer je verhinderd bent te komen.
 

Voor wie?

Voor alle schoolleiders in het vo, van teamleider tot rector-bestuurder.
 

Aanmelden

Meld je aan via deze link.
 

Contact

Heb je vragen over dit webinar? Mail Schoolleiders VO op info@schoolleidersvo.nl.

Direct aanmelden