De vrijwillige ouderbijdrage geeft vaak aanleiding tot discussie. Op 22 september was nog in het AD te lezen dat de bijdragen die scholen vragen sterk uiteenlopen en dat ouders er soms onbekend mee zijn dat zij niet verplicht zijn tot betaling van de bijdrage. Ook blijkt dat de activiteiten die eruit bekostigd worden sterk variëren. De vrijwillige ouderbijdrage leidt elk jaar opnieuw tot wrevel, vragen en dilemma’s. Reden voor het ministerie van OCW de VO-raad uit te nodigen om voor het eind van dit jaar met oplossingen te komen. Praat hierover mee in het besloten webinar dat de VO-raad hierover organiseert.

Het webinar wordt ingeleid door VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller, waarna u onder leiding van de voorzitter samen met andere bestuurders en schoolleiders in gesprek gaat over de vrijwillige ouderbijdrage. Centrale vraag is: hoe gaan we om met de dilemma’s die spelen rondom dit thema?

  • Er gelden duidelijke regels: de bijdrage die scholen vragen is vrijwillig en mag in geen geval de toelating van de leerling tot de school in de weg staan. Maar leerlingen mogen in bepaalde gevallen worden uitgesloten. Hoewel wettelijk toegestaan, is het de vraag of dit wenselijk is.
  •  Is het toelaatbaar dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage meespeelt in de schoolkeuze?
  • Scholen hebben ruimte voor eigen keuzes, maar staan we toe dat de ene school er een reis naar Rome mee bekostigt en een ander er tekendozen voor brugklassen voor aanschaft of voorlichtingsbijeenkomsten van maatschappelijke organisaties uit betaalt?
     

Datum en tijd

Woensdag 7 november om 10.30 uur. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten. 

Voor wie

Het webinar is bedoeld voor mensen die verbonden zijn aan een vo-school.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Wees er snel bij; het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 20 om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor het webinar een mail met daarin een link naar de sessie.