Benieuwd hoe het Matrix Lyceum in Drachten vormgeeft aan inclusiever onderwijs? Ga mee op werkbezoek op 31 mei en zie deze mooie vorm van inclusiever onderwijs met eigen ogen.

Het Matrix Lyceum streeft naar gelijke kansen voor alle leerlingen. Het Matrix Lyceum is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een school met 75 havo- en vwo-leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het is een samenwerking van OSG Singelland en Stichting RENN 4. Deze samenwerking speelt zich met name in de klas af. De leerlingen volgen de lessen in een vast lokaal, waar gedurende de hele dag een mentor aanwezig is. De vakdocenten vliegen in en uit om hun lessen te geven.

Het Matrix zorgt dat hun leerlingen inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden, waardoor ze sterker worden. Ze willen de leerlingen helpen om hun talenten te ontwikkelen. Het onderwijs op het Matrix Lyceum is zo ingericht, dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief vlak, kan ontwikkelen. Voor het onderwijs betekent kwaliteit dat er planmatig, doelgericht en waar nodig op maat gewerkt wordt aan het ontwikkelingsperspectief van de individuele leerling. Structuur en voorspelbaarheid staan bij het Matrix Lyceum hoog in het vaandel, zodat ze voor alle leerlingen een veilige leeromgeving creëren.

Daarnaast is het onderwijs zo veel als mogelijk gericht op het schakelen naar het reguliere onderwijs; iedere leerling die zijn schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten verdient die kans. Wanneer schakelen niet haalbaar blijkt te zijn, begeleiden ze de leerling naar een regulier havo- of vwo-diploma en bereiden ze de leerling voor op het uitstromen naar een opleiding op hbo- of wo-niveau.

In de leeromgeving van het Matrix Lyceum beoogt het Matrix Lyceum een plek waar de leerling authentiek kan zijn, weerbaar wordt, zelfvertrouwen ontwikkelt, zelfstandig leert zijn en waar unieke talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.

Programma werkbezoek

 • 10.00 – 10.30 uur: Kennismakingsrondje 
 • 10.30 – 11.15 uur: Presentatie door Teuny Bosma over het concept van de school 
 • 11.15 – 11.45 uur: Rondleiding school/in gesprek met een mentor en leerling
 • 11.45 – 12.30 uur: Ruimte voor gesprek met de deelnemers van het werkbezoek 
   

Praktische informatie 

 • Datum en tijd: Vrijdag 31 mei 2024, van 10.00 – 12.30 uur, Inclusief lunch 
 • Locatie: Matrix Lyceum Drachten                                         
 • Voor wie: Medewerkers van scholen of samenwerkingsverbanden die werken aan of in een initiatief richting inclusiever onderwijs.                               
 • Beschikbare plekken: 24 – op volgorde van aanmelding  
 • Kosten: Er zijn geen kosten aan het werkbezoek verbonden 
   

Aanmelden 

Direct aanmelden