Wil je als schoolleider op een duurzame manier het leren in je organisatie een plek geven? Zou je je als leraar meer eigenaar willen voelen van ontwikkelingen in school? Voor het inrichten van de school als professionele leergemeenschap blijkt meer nodig dan het opzetten van leerteams of een interne academie. Kom naar de werkconferentie en krijg concrete handvatten over hoe je op jouw school een professionele leergemeenschap inricht.

Wat kan je verwachten?

Het Kohnstamm Instituut en de Universiteit van Amsterdam deden onderzoek naar hoe scholen aandacht besteden aan het leren van en met elkaar als professionele leergemeenschap (PLG). Daarmee wordt een school bedoeld die continue aandacht besteedt aan het leren van en met elkaar. Dat krijgt vaak een uitwerking in vormen zoals leerteams, een interne academie of studiedagen. Maar het vraagt meer van een school: er is draagvlak, eigenaarschap en leiderschap nodig. De werkconferentie start met een presentatie van de onderzoeksresultaten van het Kohnstamm Instituut en de Universiteit van Amsterdam. Vijf scholen namen deel aan het onderzoek. Vervolgens neem je deel aan één van onderstaande deelsessies:

Sessie 1: PLG-gedachtegoed maakt het verschil
Door: Kees Verbeek, docent en projectleider Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn
Twee nieuwe onderwijsontwikkelingen binnen één school die al vijf jaar lopen: het bèta-leerplein is opgezet volgens het gedachtegoed van een PLG en de andere, keuzewerktijd voor leerlingen, niet. Maakt werken volgens de PLG-gedachte uit? Ja, echt! Wat zijn de succesfactoren en de faalfactoren? In deze sessie laat de school de verschillen zien. Ook gaan ze met deelnemers in gesprek over de interventies om het bèta-leerplein door te ontwikkelen en hoe ze bezig zijn om de vastgelopen ontwikkeling richting meer keuzewerktijd in beweging te krijgen.

Sessie 2: Leiderschap voor duurzame onderwijsontwikkeling
Door: Elske van den Boom-Muilenburg, onderzoeker Hogeschool Utrecht
Professionele leergemeenschappen zijn veelbelovend. Tegelijkertijd is het een uitdaging om deze manier van werken duurzaam te verankeren in de organisatie. Leiderschap in scholen speelt een belangrijke rol bij onderwijsontwikkeling. Het gaat hierbij niet om één formele leider, maar om het geheel aan leidinggevende activiteiten, competenties en organisatiestructuren binnen de school. In deze sessie ga je in gesprek over hoe een reflectietool helpt om dit type leiderschap te ontwikkelen.

Sessie 3: Werken in clusters: meer eigenaarschap bij leraren
Door: Theo Zeinstra, clusterleider exact, Roelof van Echten College Hoogeveen
Het Roelof van Echten College is ingericht in clusters van exact-, talen-, kunst-, sport-, maatschappij- en zaakvakken. De leraren bepalen in de clusters hoe zij hun onderwijs vormgeven en de clusterleiders stemmen met elkaar af. Tijdens deze sessie laat de school zien hoe het werken in clusters kan bijdragen aan meer autonomie bij leraren.

Sessie 4: Professionele leerteams: hoe bereik je alle docenten?
Door: Edward Wijsman, docent Groene Hart Leerpark Alphen aan den Rijn
Leraren werken samen aan onderwijsontwikkeling in professionele leerteams. Eén van de teams heeft uitgezocht hoe leraren meer eenduidig naar leerlingen kunnen communiceren, waarbij ze zich baseren op de vijf rollen van de leraar (zie ook: De vijf rollen van de leraar). Ga je leraren verplichten aan zo’n leerteam deel te nemen of ga je uit van vrijwillige deelname? Over deze vraag en meer ga je tijdens deze sessie in gesprek.

Programma

15:00-15:15 Inloop
15:15-15:45 Presentatie resultaten onderzoek Kohnstamm Instituut en UvA
15:45-15:55 Ontmoeting en uitwisseling
16:00-16:45 Interactieve deelsessies
16:50-17:00 Plenaire terugkoppeling
17:00-17:45 Borrel

Wat levert het op?

Ideeën en inspiratie over hoe je de eigen schoolorganisatie (duurzaam) kunt ontwikkelen tot professionele leergemeenschap. Je krijgt zicht op welke rollen leraren en schoolleiders hebben om samen te komen tot de ontwikkeling ervan.

Voor wie?

Schoolleiders, onderzoekscoördinatoren en leraren die zich als projectleider bezighouden met professionele leergemeenschappen.

Waar en wanneer?

Donderdag 30 juni van 15.00 – 17.00 uur bij VOLT! Toekomstmakers in Vleuten (Utrecht).

Kosten

Deelname aan deze werkconferentie is kosteloos.

Meedoen?

Meld je hier vóór 16 juni aan. Wij raden aan om met minstens twee personen per school te komen. Let op! Op de werkconferentie geef je je jouw keuze voor één van de deelsessies door.

Vragen?

Heb je vragen over deze werkconferentie? Stuur dan een e-mail naar voortgezetleren@vo-raad.nl of bel 030 – 23 24 880.

Deze werkconferentie wordt georganiseerd door het Kohnstamm Instituut in samenwerking met Voortgezet Leren.

Direct aanmelden