Deze werkconferentie "Leren leren" is speciaal voor leraren en teamleiders in het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heeft u praktische handvatten hoe u er als docent voor kan zorgen dat leerlingen leren leren.

Programma

Het programma start om 14:00 uur en rond 18.00 uur en wordt afgesloten met een maaltijd.  De middag bestaat uit een keynote en twee workshoprondes. U krijgt hierin antwoord op de volgende vragen: 

  • Wat kan je als docent aanbieden aan je leerlingen om hen beter te leren leren?
  • Hoe kan je omgaan met (brugklas)leerlingen die op een verschillend leerniveau binnenkomen?
  • Hoe voer je het gesprek over de kern van het onderwijs op jouw school en kaart je het belang van leren leren aan?
     

De tips uit de workshops kunt u de volgende dag al toepassen in uw lespraktijk. Ook is er genoeg tijd om kennis en ervaring uit te wisselen met andere leraren, teamleiders en experts. 

Workshops

Workshop 1: Leerstrategieën: hoe leer ik leerlingen leren?  
Door: Wessel Peeters
Leerlingen gebruiken vaak technieken als het markeren van teksten of herlezen van teksten om te leren, terwijl die niet effectief zijn. Wat werkt dan wel? En op welke manier kun je er als docent voor zorgen dat leerlingen leren leren, zodat zij meer eigenaar kunnen zijn van hun leerproces? In deze workshop leert u over effectieve leerstrategieën en mythes op het gebied van leren. Vervolgens gaat u deze inzichten vertalen naar de eigen praktijk, zodat u uw leerlingen goed kan leren leren. 

Workshop 2: Motiverende gesprekstechnieken  
Door: Pauline Jonker
Een planning maken en uitvoeren, op tijd op school komen en leren als je geen zin hebt zijn grote uitdagingen voor jongeren die te maken hebben met gedragsverandering en keuzes maken. Motiverende Gespreksvoering is een evidence based methode voor het begeleiden van gedragsverandering die aansluit bij jongeren. Tijdens de workshop maakt u kennis met de visie van Motiverende Gespreksvoering en oefent u met verschillende gesprekstechnieken. Deze kunt u de volgende dag meteen in de praktijk toepassen. 

Workshop 3: Geflipt leren leren – voor teamleiders  
Door: Reineke Hesselt van Dinteren Lucas Westerbeek
Met het project Geflipt leren leren verbeteren het Gerrit van der Veen College en het Hyperion Lyceum de onderwijskwaliteit. Door het maken van educatief videomateriaal gaan docenten nadenken over de essentie van hun vak. Wat moet de leerling daadwerkelijk leren en hoe brengt u dat over? Dit project sluit aan bij een actueel maatschappelijk vraagstuk: hoe kunt u ouders betrekken bij het leerproces van hun kinderen? 

Tijdens deze workshop gaan we het gesprek aan over hoe u geflipt leren leren uitzet in de school en ervaart u  hoe het is om zelf krachtig educatief filmmateriaal te ontwikkelen.  

Workshop 4: Geflipt leren leren – voor docenten
Door: Reineke Hesselt van Dinter en Lucas Westerbeek
Brugklasleerlingen weten vaak niet hoe ze voor een vak moeten leren en ouders hebben vaak onvoldoende zicht op vakinhoud en leerstrategieën om hun kinderen te ondersteunen bij het leren. Hoe zorgt u ervoor dat u de kern van uw vak goed overdraagt? Tijdens deze workshop leert u onderwijs te benaderen vanuit ontwerp-denken en begint u met het ontwikkelen van educatief videomateriaal om uwleerlingen te helpen bij het leren voor uw vak. Als vakdocent leert u een vertaalslag te maken van lesdoelen naar het denken van leerlingen en ouders. 

Workshop 5: De heterogene (brug)klas: lesgeven op 3 niveaus in een klas, hoe doe je dat? 
Door: Gijs Klaver
Op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen werken ze met een heterogene brugperiode van 2 jaar. Leerlingen met een vmbo-t -, havo en vwo-advies starten allemaal in eenzelfde brugklas en blijven ook in het tweede leerjaar bij elkaar. Per vak bekijken ze wat het best passende niveau is.

Leerlingen worden uitgedaagd om vakken op een hoger te niveau te doen of krijgen juist de kans om op een lager niveau te wennen aan vakken die ze heel lastig vinden. Zo blijven vrienden en vriendinnen van de basisschool langer bij elkaar, leren leerlingen van en met elkaar en halen veel leerlingen een diploma op een hoger niveau dan het advies van de basisschool. Nieuwsgierig? In deze workshop hoort u hoe dat werkt, onderzoekt u wat u hieruit kan meenemen voor bij uw op school en gaat u daar gelijk mee aan de slag. 

Materiaal

Na de werkconferentie krijgt u de presentaties en opdrachten toegestuurd die zijn gebruikt.

Opbrengsten

Na de workshops heeft u een beter beeld van hoe u leerlingen kunt helpen effectiever te leren en heeft u kennis gemaakt met meerdere leerstrategieën.

Locatie

Canisius College
Berg en Dalseweg 207
6522 BK Nijmegen

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 40,-. Dit bedrag is exclusief administratiekosten. Tip: zet hiervoor u persoonlijk bijscholingsbudget in.

Aanmelden

Meld u hier aan.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkconferentie? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.