1000ste vignet Gezonde School uitgereikt

26 januari 2017

Openbare scholengemeenschap ’t Atrium in Amersfoort heeft op donderdag 26 januari 2017 als 1000ste school een vignet Gezonde School uitgereikt gekregen, en is daarmee de 1000ste Gezonde School in Nederland. De school kreeg het vignet (themacertificaat) voor haar inspanningen om leerlingen te stimuleren voldoende te bewegen en sporten. Naast het vignet ontving de school ook een zilveren Schoolkantine Schaal voor haar gezonde schoolkantine.

De plaquette die hoort bij het vignet Gezonde School werd tijdens een feestelijke ochtend uitgereikt aan rector Harko Boswijk door Muriëlle Springer, directeur van de VO-raad en lid van de stuurgroep Gezonde School. Tijdens de ochtend was er fruit voor alle leerlingen en konden zij deelnemen aan een dance-clinic.

Het vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School kunnen scholen laten zien dat ze actief beleid voeren op het bevorderen van een gezonde leefstijl onder hun leerlingen. Het vignet is een kwaliteitskeurmerk en een erkenning voor de inspanningen van scholen.

Alle scholen die werken aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van hun leerlingen, kunnen het vignet aanvragen. Het vignet kan worden aangevraagd voor verschillende deelgebieden: voeding, bewegen & sport, welbevinden & sociale veiligheid, roken-, alcohol- en drugspreventie en relaties & seksualiteit. Scholen krijgen dan een themacertificaat rondom dit deelgebied en ontvangen hiermee tegelijkertijd het vignet Gezonde School. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich drie jaar lang Gezonde School noemen.

Ook een vignet Gezonde School aanvragen? Op de website Gezondeschool.nl vindt u meer informatie en kunt u een vignet aanvragen.