Scholen overwegen eenzijdige uitbetaling salarisverhoging

18 maart 2018

De VO-raad roept de onderwijsbonden op het overleg over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs te hervatten en voor 1 mei aanstaande tot een akkoord te komen. Lukt dit niet dan adviseert de VO-raad zijn leden vanaf 1 juni een loonsverhoging van 2,35% uit te betalen aan het onderwijspersoneel.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, over deze ongebruikelijke stap: ‘De onderhandelingen over een cao in het voortgezet onderwijs duren onaanvaardbaar lang. We zijn oktober vorig jaar begonnen en er is nog geen zicht op een akkoord. De bonden hebben de onderhandelingen alweer een maand geleden afgebroken en sindsdien hebben we niets meer van hen vernomen. Wij willen onze werknemers niet langer een rechtvaardige salarisverhoging onthouden.’

Rekening bij werkgevers

De onderwijsbonden vragen een salarisverhoging van 3,5% en willen een reductie van het aantal lesuren van 25 naar 20 uur per week. Rosenmöller: ‘Dat zijn onrealistische eisen. Vermindering van het aantal lesuren naar 20 uur kost, naar berekening van de bonden zelf, 900 miljoen euro om 12.000 extra leraren van te financieren. Deze claim hebben de bonden eerst bij het kabinet neergelegd, maar is niet gehonoreerd. Vervolgens leggen de bonden de rekening even gemakkelijk bij de werkgevers op de cao-tafel. Iedereen kan echter begrijpen dat de scholen dat niet kunnen betalen.’

Uitnodiging aan bonden

De VO-raad heeft aangegeven de volledige ruimte voor arbeidsvoorwaarden te willen inzetten voor nieuwe cao-afspraken. Voor 2018 is hiervoor 2,35% beschikbaar, en met een langere looptijd meer. Met deze middelen is het mogelijk tot een meer dan marktconforme salarisverhoging te komen. Tevens willen we afspraken maken over de wijze waarop we tot meer ontwikkeltijd en daarmee minder werkdruk kunnen komen. De VO-raad nodigt de onderwijsbonden uit om gezamenlijk hiervoor bij de overheid extra middelen te bepleiten.

Paul Rosenmöller: ‘Wij steken hiermee de hand uit naar de bonden om, in het belang van onze medewerkers, samen op te trekken en niet tegenover elkaar te gaan staan.’

Luister naar het gesprek met Paul Rosenmöller in het NOS Radio 1 Journaal (19 maart).