3,2% meer salaris voor onderwijsbestuurders funderend onderwijs

21 september 2023

De vereniging van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang (VTOI-NVTK) en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 3 juli 2023 een akkoord bereikt over de cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Dat maakten de partijen bekend op 20 september 2023.

De cao loopt van 1 maart 2023 tot een jaar later en omvat onder meer een salarisverhoging van 3,2 procent. De cao-partijen spraken daarnaast af de meerwaarde van een beleidsrijkere cao te onderzoeken. De leden van de VTOI-NVTK en de VvOB moeten zich nog uitspreken over het akkoord.

De partijen wachtten met het bekendmaken van het akkoord tot na de resultaten van de onderhandelingen van de reguliere cao's voor het primair en het voortgezet onderwijs. Dit komt voort uit de afspraken in de ‘Verkenning Eén cao funderend onderwijs inclusief bestuurders’. Daarin hebben VTOI-NVTK en VvOB verklaard dat er geen onrechtvaardigde verschillen zullen ontstaan in de loonontwikkeling tussen de bestuurders en het overige onderwijspersoneel. 

Uit dezelfde verkenning, uitgevoerd door sociale partners en OCW, blijkt dat de loonontwikkeling van de onderwijsbestuurders in de pas loopt bij de loonontwikkeling in de cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs. Over de periode 2014 – 2022 blijkt de loonontwikkeling van bestuurders iets achter te blijven bij de reguliere cao-ontwikkeling.
 
Bestuurders in het funderend onderwijs vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT) en staan los van de reguliere cao’s in het funderend onderwijs. De VO-raad is geen partij in deze onderhandelingen.