71 van de 78 regio’s kunnen aan de slag met Sterk Techniekonderwijs

18 december 2019

Minister Slob heeft nog eens 26 regio’s groen licht gegeven om de regionale plannen voor Sterk Techniekonderwijs in de regio uit te voeren. Dat staat in zijn Kamerbrief hierover op 17 december 2019.

In juni hadden 45 regio's goedkeuring voor hun plannen gekregen. Bij elkaar krijgen dus 71 van de 78 regio’s vanaf 1 januari 2020 de middelen om aan de slag te gaan in het kader van de zogenoemde transitiefase Sterk Techniekonderwijs. Deze fase duurt vier jaar. Na afloop van deze fase worden de middelen – 100 miljoen euro op jaarbasis – structureel ingezet voor Sterk Techniekonderwijs.

De 33 regioplannen die 1 juli nog niet waren goedgekeurd zijn bijgesteld, opnieuw ingediend en beoordeeld door de beoordelingscommissie. De 26 regio’s hebben (voorlopig) groen licht gekregen en kunnen vanaf 1 januari 2020 starten met de uitvoering van hun plannen. Van deze regio’s zijn er zes die nog wel iets aan hun plan bij moeten stellen om definitief goedkeuring te krijgen.

De beoordelingscommissie is van mening dat zeven regio’s hun plan nog niet voldoende hebben uitgewerkt. Zij krijgen tot 1 juni 2020 de kans het plan bij te stellen en opnieuw in te dienen. Het budget voor deze regio’s wordt even in reserve gehouden, maar zodra het plan is goedgekeurd wordt het hele budget beschikbaar gesteld.

Alle regio’s worden ondersteund door het team van Sterk Techniekonderwijs, een samenwerking tussen de Stichting Platforms Vmbo en het Platform Bèta Techniek. Regio’s kunnen – kosteloos – een beroep doen op vijf dagen ondersteuning per jaar.

Extra investeringen in technologie en lerarentekort

Met de honorering van de regionale plannen is het totaal beschikbare budget nog niet volledig uitgeput. De minister geeft aan dat hij deze middelen wil aanwenden voor de ontwikkeling en uitvoering van een praktijkgericht programma gericht op techniek en technologie voor de beoogde nieuwe leerweg (samenvoeging van de huidige vmbo gl en vmbo tl). Hij benadrukt daarbij dat aandacht voor techniek en technologie niet alleen in de technische profielen aan de orde is. Ook bijvoorbeeld in de sector zorg en welzijn speelt techniek/technologie een steeds grotere rol. Ook wil Slob een extra inzet op het bestrijden van het lerarentekort in de techniek.

Meer informatie over de regionale plannen en de ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs www.sterktechniekonderwijs.nl