Aandacht voor burgerschap: praktijkvoorbeelden gebundeld

26 augustus 2020

Het project 'Versterking burgerschap in het vo' wil scholen graag inspireren met de nieuwe publicatie 'Aandacht voor burgerschap' - praktijkvoorbeelden uit het vo. Een 35-pagina's tellend handzaam en informatief boekwerkje voor bestuurders, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals die zich bezighouden met burgerschap.

De bundel telt acht interviews, waarin collega-scholen verspreid over het land vertellen op welke wijze zij burgerschap vormgeven. Het zijn verhalen vanuit het Noord-Hollandse Castricum tot het Brabantse Dongen en het Amsterdamse Nieuw-West. De ene school werkt vol enthousiasme met terugkerende activiteiten en projecten, terwijl de ander heel bewust kiest voor een vak Burgerschap. 

Van 'bezinningsdagen' tot een leerlingenparlement, een 'burgerbord' en het ombuigen van straatcultuur naar schoolcultuur; het komt allemaal aan bod in de publicatie. 

Ervaringen vmbo - gymnasium

Het project 'Versterking burgerschap in het vo' is een van de loten van het Team School & omgeving van de VO-raad. Aan teamleider Dionne Zeldenrijk de eer om het eerste boekwerkje in ontvangst te nemen: "Deze bundel deelt ervaringen en tips afkomstig van verschillende vo-scholen; van een vmbo tot een gymnasium. Elke school kan zich hierin herkennen!"

Publicatie bestellen of online lezen

U kunt een aantal print-exemplaren van de bundel 'Aandacht voor burgerschap - praktijkvoorbeelden uit het vo' bestellen - maximaal vier - door een mail te sturen naar burgerschap@vo-raad.nl. Of: