Aandachtspunten VO-raad voor de verkiezingen: oog voor uitvoerbaarheid van beleid

22 augustus 2023

De politieke partijen zijn deze zomer druk in de weer met het schrijven van verkiezingsprogramma’s voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november. De VO-raad heeft aan het begin van de zomervakantie zijn visie en inzet voor de komende kabinetsperiode naar de programmacommissies gestuurd. Deze commissies formuleren op basis van hun eigen ideeën en input van buitenaf het (onderwijs)beleid voor het verkiezingsprogramma. De verkiezingsprogramma’s staan aan de basis van het regeerakkoord van het nieuw te vormen kabinet.

In de aandachtspunten voor de komende verkiezingen wijst de VO-raad op het belang van een goed samenspel tussen alle actoren – politiek, ministerie, leraren, leerlingen, schoolleiders en bestuurders – bij het formuleren van onderwijsbeleid. ‘Op dit vlak is verbetering nodig en mogelijk’. Oog voor de uitvoerbaarheid van het beleid en structurele bekostiging is hierbij cruciaal.

De VO-raad wil in de komende kabinetsperiode met de politiek onder andere werken aan:

  • het selecteren van leerlingen aan het einde van de onderbouwperiode en het stimuleren van brede scholengemeenschappen;
  • vermindering van de wettelijke onderwijstijd voor leerlingen.