Aandeel leerlingen dat technisch onderwijs kiest stabiliseert

03 juli 2024

Het aandeel leerlingen dat kiest voor technisch onderwijs laat een stabiliserende trend zien. Dat blijkt uit de jaarlijkse update van de Monitor Techniekpact. Havo en vwo kennen een lichte stijging van het aandeel leerlingen dat kiest voor een natuurprofiel.

Op zowel havo als vwo kiezen iets meer leerlingen in het vierde leerjaar voor een natuurprofiel (1 procentpunt stijging). Daarnaast stromen meer leerlingen vanuit natuurprofielen door naar bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs: op het vwo 1 procentpunt en op de havo 4 procentpunt. Op hbo (23%) en wo (35%) bleef het aandeel instroom in bètatechnische opleidingen gelijk, maar het absolute aantal studenten daalde wel door afname van het aantal leerlingen. De nieuwe cijfers laten echter ook zien dat de instroom in bètatechnische lerarenopleidingen dit jaar nog verder is gedaald.

Het aandeel meisjes in technische vmbo-profielen steeg van 11% naar 14% in de laatste drie jaar. Jongens en meiden kiezen even vaak voor natuurprofielen op de havo (37%), terwijl op het vwo meisjes voor het eerst iets vaker voor een natuurprofiel kiezen (60%) dan jongens (59%).

Zelf met de monitor aan de slag

De Monitor Techniekpact maakt trends zichtbaar en waar de uitdagingen liggen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Op de site van het Techniekpact kan men, door middel van interactieve grafieken, zelf aan de slag met de cijfers en vergelijkingen of selecties.