Aangewezen vakken tweede tijdvak bekendgemaakt

22 januari 2021

Elk schooljaar stelt het College voor Toetsen en Examens een lijst op van zogenoemde aangewezen vakken. Dat zijn vakken die in het tweede tijdvak (in normale jaren het herkansingstijdvak) niet op de school worden geëxamineerd, maar door het CvTE. Het gaat om vakken met zeer weinig kandidaten.


In december heeft de minister een brief aan de Kamer gestuurd met aanpassingen in de centrale examinering. Hierin kondigt de minister aan dat dit schooljaar het tweede tijdvak een regulier en volledig tijdvak wordt waarin leerlingen naast herkansingen ook het centrale examen in een vak ook voor het eerst kunnen afleggen. Daarnaast komt er een derde tijdvak op de school, bedoeld voor herkansingen voor leerlingen die niet al in het tweede tijdvak een herkansing hebben gedaan.

De gepubliceerde lijst van aangewezen vakken geldt voor het tweede tijdvak in schooljaar 2020-2021, het tijdvak waarin leerlingen dit schooljaar ook voor het eerst centrale examens kunnen afleggen. Dat betekent dat leerlingen die voor het eerst centraal examen afleggen in een aangewezen vak in het tweede tijdvak in afwijking van ‘normaal’ het examen niet op de school kunnen afleggen. Voor het derde tijdvak komt later nog een aparte regeling.