Aanleveren cijfers decentrale selectie wo weer terug naar rapportcijfers klas 5

02 februari 2023

Een aantal wo-bacheloropleidingen weegt in de decentrale selectieprocedures voor toelating cijfers uit voorexamenjaren mee en heeft besloten om weer terug te keren naar het opvragen van de overgangscijferlijst van klas 5V.

In pre-coronatijd vroegen de faculteiten in hun procedure aan scholieren onder meer om 5 vwo eindrapportcijfers aan te leveren, omdat uit onderzoek bleek dat dit een goede voorspellende waarde had voor studiesucces. In de afgelopen schooljaren is het genereren van voldoende, en daarnaast ook voorspellende, cijfers op veel scholen door de coronacrisis anders gelopen. UNL, de decanenvereniging BiOND en de VO-raad hebben toen gezocht naar een tijdelijke oplossing die zoveel mogelijk gelijke kansen zou bieden voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie in deze uitzonderlijke situatie. Aan deze tijdelijke oplossing is nu een eind gekomen en voor de leerlingen die zich aan willen melden voor een studie met numerus fixus in 2024 geldt dat zij cijfers aan moeten leveren van hun overgang naar 6 vwo, met als peildatum 1 oktober 2023. Binnenkort zullen de faculteiten de precieze eisen publiceren.  

Landelijk afgestemd format

Als VO-raad zijn wij heel blij dat wij, in samenspraak met BiOND en de UNL hebben kunnen werken aan een landelijk format voor het aanleveren van deze overgangscijfers. Een landelijk afgestemd format voorkomt dat middelbare scholen geconfronteerd worden met een grote verscheidenheid aan formulieren én creëert helderheid in de overgangsrapporten die universiteiten krijgen. Wij verwachten dat met dit landelijk format de administratieve druk voor middelbare scholen aanzienlijk lager zal worden. Zodra er meer bekend is over het format, zullen wij dit publiceren.