Aanmelden voor ‘Experiment teambevoegdheid 10-14 onderwijs’ opnieuw mogelijk

25 april 2024

Het ‘Experiment teambevoegdheid 10-14 onderwijs’ – dat in de zomer van 2024 zou stoppen – is verlengd met vijf jaar. Scholen die aan dit experiment willen deelnemen, kunnen zich tot en met 31 mei aanstaande hiervoor aanmelden. Ook scholen die eerder al meededen, moeten (opnieuw) een aanvraag doen.

Binnen het experiment kunnen leraren werken met een zogenoemde teambevoegdheid: ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde bevoegdheden moet hebben. Alle deelnemende leraren dienen wel over een individuele bevoegdheid te beschikken. De bevoegdheden van de leraren gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel.

Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen. Binnen het huidige bevoegdhedenstelsel mogen leraren met een bevoegdheid voor po of vo niet lesgeven aan leerlingen uit een andere sector; dit probleem belemmerde veel samenwerkingsinitatieven in het goed vormgeven van het 10-14 onderwijs. Het experiment teambevoegdheid biedt hier een oplossing voor.

Aanmelden

Scholen kunnen zich tot en met 31 mei 2024 aanmelden voor deelname in het komende schooljaar via: dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl. In de Staatscourant staan de voorwaarden om mee te kunnen doen aan het experiment teambevoegdheid.
 

Als verschillende scholen willen samenwerken om 10-14 onderwijs aan te kunnen bieden, is een samenwerkingsovereenkomst belangrijk. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van het 'Format samenwerkingsovereenkomst experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs'