Aanmelding geopend voor pilot pro/vmbo-onderbouwklassen

29 november 2018

In het schooljaar 2019-2020 start een pilot waarbij scholen in het praktijkonderwijs samen met vmbo-scholen een gemengde onderbouwklas kunnen inrichten voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo. Scholen kunnen zich hier tot en met 31 januari 2019 voor aanmelden.

Via deze pilot kunnen scholen leerlingen - bij wie aan de start van hun middelbare schoolcarrière nog niet duidelijk is of ze beter op hun plek zijn op het pro of vmbo - maatwerk bieden en kansen geven.

In de pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Leerlingen worden in twee of drie jaar voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Zij kunnen onder meer lessen volgen op een vmbo-locatie (maximaal 500 klokuren per jaar) en lessen volgen met vmbo-leerlingen. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. De andere leerlingen blijven op het praktijkonderwijs.

Aanmelden

In het schooljaar 2019-2020 kunnen maximaal 30 combinaties van pro- en vmbo-scholen deelnemen aan de pilot. Zij moeten gezamenlijk een aanvraag indienen via het formulier op Rijksoverheid.nl.

Een voorwaarde voor deelname aan de pilot is instemming van de medezeggenschapsraad van de pro- en vmbo-school en van het samenwerkingsverband.

Meer informatie

Zie ook de factsheet en de FAQ over de pilot onderbouwklas pro-vmbo, en bekijk de beleidsregel.