Aanpassing cao door wijziging minimumloon

29 mei 2019

Het minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2019 verhoogd naar € 1.635,60. Er zijn erg weinig mensen in het vo die het minimumloon verdienen.

Voor de CAO VO 2018 – 2019 heeft de wijziging uitsluitend gevolg voor salaristabel 9 C: in- en doorstroombanen. De afspraak van de cao-partners is (nu en in de toekomst) om AT-2 te berekenen door te middelen tussen AT 1 en het salarisnummer 1:

Het minimumloon wordt per 1 juli 2019 € 1.635,60.
Salarisnummer 1 is per 1 juli 2019 € 1.709,00.
At-1 wordt daarmee per 1 juli 2019 ook € 1.635,60 + € 26,86 (inkomenstoeslag) = € 1.662,46.
At-2 wordt dan per 1 juli 2019: (1.662,46 + 1.709,00)/2 = € 1.685,73.