Aantal leerlingen dat vo-examen doet in speciaal onderwijs neemt toe

05 april 2017

Het aantal leerlingen dat in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) examen doet neemt toe. Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer op de verschillen in examinering in het vso en het regulier voortgezet onderwijs.

In de brief gaat Dekker nog eens in op de mogelijkheden die er binnen het vso zijn om deel te nemen aan de vo-examens. Deze mogelijkheden worden ook toegelicht op de website www.passendonderwijs.nl.

Lidmaatschap vso-besturen 

De VO-raad juicht de samenwerking tussen het vso en vo, zowel in onderwijs als examens, zeer toe. Onder andere om de samenwerking in het kader van passend onderwijs te bevorderen, is het voor vso-besturen mogelijk om aangesloten lid van de VO-raad te worden.