Aantal vacatures in onderwijs blijft toenemen

14 februari 2019

Ook in 2018 is het aantal vacatures in het primair en voortgezet onderwijs weer sterk gestegen. In het vo ontstaan (in de eerste drie kwartalen van 2018) de meeste vacatures voor leraren Nederlands, Engels en wiskunde. Daarbij is 42% van de vacatures in het onderwijs inmiddels moeilijk vervulbaar. Dat blijkt uit een nieuwe factsheet dat het UWV op 12 februari 2019 publiceerde.

Volgens de factsheet hebben 86% van de werknemers een vast contract. Een groot deel (32%) hiervan is 55 jaar of ouder.  Binnen afzienbare termijn gaat deze groep met pensioen. In een rapport van CEnterdata staat dat de komende jaren er vooral tekorten blijven aan docenten natuurkunde, scheikunde, informatica en wiskunde. Ook leraren klassieke talen, Duits en Frans zijn en blijven moeilijk te vinden.

Quick wins lastig te realiseren 
Scholen in het onderwijs hebben steeds vaker te maken met wervingsproblemen, deels voor reguliere formatie, deels voor invalkrachten. Snelle oplossingen zijn echter niet vaak voorhanden.

Oplossingen voor de moeilijk te vervullen vacatures worden gezocht in het aanboren van nieuw talent (jongeren en zijinstromers), het werk anders organiseren en het boeien en binden van huidig personeel (personeelsbeleid en verlaging werkdruk). 

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor een regionale aanpak van de lerarentekorten. Voion heeft een scenariomodel voor scholen ontwikkeld om inzicht te geven in hun personeelsplanning. Daarnaast biedt het UWV gratis dienstverlening voor werkgevers in de regio.