Aanvullende bekostiging nieuwkomers vanaf april automatisch via DUO

29 januari 2019

Scholen met nieuwkomersleerlingen hoeven vanaf 1 april 2019 zelf geen aanvraag meer in te dienen voor aanvullende bekostiging voor deze leerlingen. Vanaf die datum wordt de nieuwkomersbekostiging ambtshalve vastgesteld en automatisch verstrekt door DUO.

De aanvullende bekostiging wordt op vier peildata vastgesteld: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. U kunt aanvullende bekostiging krijgen voor twee categorieën nieuwkomers: 

  • Nieuwkomers die bij de school staan ingeschreven en op 1 oktober 2017 nog niet in Nederland waren. Voor deze nieuwkomers geldt dat ze worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Scholen ontvangen voor deze leerlingen 2.834,77 euro per kwartaal per nieuwkomer.
  • Nieuwkomers die bij de school staan ingeschreven en op 1 oktober 2017 al wel in Nederland waren, maar op de peildatum korter dan twee jaar in Nederland zijn. Voor deze nieuwkomersleerlingen ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal tot het moment dat de leerling twee jaar in Nederland is.
     

DUO stelt de nieuwkomersbekostiging vast op grond van de gegevens die bij de dienst bekend zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de datum verblijfstitel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Ontbreekt deze, dan wordt er gekeken naar de datum binnenkomst in Nederland uit de BRP.

Bent u van mening dat de werkelijke datum afwijkt van de BRP, dan kunt u de datum binnenkomst in Nederland volgens het bevoegd gezag in het nieuwe BRON registreren. U moet dan wel bewijsstukken kunnen overleggen aan de accountant.

Opstartbekostiging wel aanvragen

Naast de nieuwkomersbekostiging kunnen scholen een eenmalige opstartbekostiging van 16.000 euro ontvangen voor voorbereidend werk. Voorwaarde hiervoor is dat ze op de peildatum nieuwkomersbekostiging krijgen voor minimaal tien nieuwkomers. Deze opstartbekostiging moet de school nog wel zelf aanvragen bij DUO. Hierbij is ook een verklaring van de gemeente nodig dat de opstartbekostiging nog niet eerder is ontvangen. DUO moet het formulier uiterlijk 15 dagen na de peildatum hebben ontvangen.

Zie voor meer informatie ook de website van DUO