ABP maakt pensioenpremie voor 2019 bekend: 24,9%

23 november 2018

De pensioenpremie voor het ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen bij het ABP wordt volgend jaar 24,9%. Dat is een stijging van 2 procentpunt. Deze premiestijging is lager dan het verwachte percentage dat het ABP voor de zomer communiceerde (25,1%).

Het ABP-bestuur heeft besloten om het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2019 te verhogen met 2 procentpunt van 22,9% naar 24,9%. Deze stijging wordt voor een deel veroorzaakt door een eenmalige premie voor het verder verbeteren van het partnerpensioen. Een andere oorzaak is een opslag in de premie voor het verbeteren van de financiële positie van ABP. Hierover is een aantal jaren geleden afgesproken dat deze opslag niet in een keer maar in een aantal jaar aan de premie wordt toegevoegd. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen daalt met 0,1%-punt van 0,6% naar 0,5%.

De premie voor de VPL-compensatie* blijft 2,6%. Deze laatste premie wordt volledig door de werkgevers betaald. Voor de overige premies geldt dat werknemers ook een deel betalen.

 

* VPL-compensatie; dit is de tegemoetkoming voor de afschaffing van de regeling voor vroegpensioen (FPU).