Actie #VerschillenVieren: help mee om 1000 regenboogzebrapaden te maken

14 september 2022

Om aandacht te vragen voor het belang van een sociaal veilige school, waar alle leerlingen zichzelf kunnen zijn en geaccepteerd worden (ongeacht afkomst, uiterlijk of seksuele voorkeur), is op 9 september de landelijke actie #VerschillenVieren van start gegaan. Vanuit deze actie is een gratis lespakket rond diversiteit beschikbaar voor scholen én worden ze uitgedaagd om met leerlingen een aantal regenboogzebrapaden te stoepkrijten rond de school.

De actie is een initiatief van de jongerenorganisatie Young Impact, de omroep KRO-NCRV, GSA Netwerk en maatschappelijke diensttijd (MDT), een project waarbij leerlingen voor een organisatie aan de slag gaan en zich hierbij inzetten voor anderen. De school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen, benadrukken deze partijen in een nieuwsbericht, maar dat is nog niet altijd het geval. Zo concludeert Young Impact in eigen onderzoek dat ruim één op de drie leerlingen vindt dat hun school niet genoeg doet om de acceptatie van lhbti+ jongeren te verbeteren. 

Lespakket & challenge regenboogzebrapaden 

Vanuit de actie #VerschillenVieren is voor scholen een gratis lespakket over diversiteit beschikbaar. Het lespakket kan worden gedownload via de website van Young Impact

Iedere klas die gebruikmaakt van het lespakket, wordt na afloop van de les uitgedaagd om samen vijf regenboogzebrapaden te stoepkrijten in de omgeving van de school. Het doel is om in totaal door het hele land 1000 regenboogzebrapaden te maken. Deze zebrapaden krijgen de kleuren van de progress flag die staat voor acceptatie van de gehele lhbti+ community. Alle deelnemers worden ook ondersteund met een aanvraagbrief voor hun eigen gemeente om een blijvend regenboogzebrapad te realiseren in de directe omgeving van hun school.