Actueel lesmateriaal beschikbaar voor versterking mentale gezondheid leerlingen

15 april 2021

Door corona staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Veel scholen willen hier graag aandacht aan besteden. Maar hoe? De GGD Utrecht heeft in samenwerking met Steven Pont ‘Je Brein de Baas?!’ ontwikkeld: gratis lesmateriaal om de mentale gezondheid van leerlingen op het vo te versterken tijdens en na corona.

‘Je Brein de Baas?!’ is lesmateriaal dat docenten ondersteunt om met leerlingen het gesprek te voeren over het effect van corona, stress, gevoelens en de werking van het brein. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en anderen. Het lesmateriaal bestaat uit animatiefilms en praktische opdrachten voor in de klas, een ademhalingsoefening en een leshandreiking en instructievideo met Steven Pont voor docenten. Professionals uit de jeugdgezondheidszorg kunnen daarnaast docenten ondersteunen door in gesprek te gaan met de leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben.