Afwegingskader ontwikkeld voor weloverwogen keuze tussen renovatie of nieuwbouw

30 januari 2018

Huisvestingsspecialisten uit het onderwijs hebben een 'afwegingskader renovatie of vervangende nieuwbouw van scholen' ontwikkeld. Het instrument helpt scholen en gemeenten om snel en weloverwogen een keuze te maken voor nieuwbouw of renovatie. Het is ontwikkeld met steun van Bouwstenen voor Sociaal.

Het invullen van het afwegingskader neemt ongeveer een uur in beslag. Stap voor stap worden de onderdelen langsgelopen die voor de afweging van belang kunnen zijn, zoals de beschikbare middelen, wet- en regelgeving, de kwaliteit van de huidige huisvesting, de ligging etc. Betrokkenen kunnen zelf aangeven welke van de aspecten ze zwaarder of juist minder zwaar willen laten wegen. Uiteindelijk komt op basis van de weging een voorkeursvariant naar boven.

Het resultaat is een basis voor het gesprek tussen professionals en beslissers en kan ook worden gebruikt om een beslissing te onderbouwen.

Het digitale afwegingskader inclusief toelichting is beschikbaar op de website van Bouwstenen.