Agenda rekenonderwijs vo/ mbo naar Tweede Kamer

12 juli 2016

Staatssecretaris Dekker heeft de agenda rekenonderwijs vo/ mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. De afgelopen maanden hebben de VO-raad en de MBO Raad met OCW een agenda rekenonderwijs opgesteld die is besproken met de bij het rekenonderwijs betrokken partijen.

De rekenagenda bevat acties waar de komende jaren gezamenlijk aan wordt gewerkt, of de rekentoets nu meetelt voor het slagen of niet. Ze zijn gericht op het motiveren van leerlingen, het faciliteren van docenten, rekencoördinatoren en ander onderwijzend personeel en  het kunnen sturen van besturen op resultaat. Met de ondertekening van de rekenagenda verbinden de partijen zich aan het uitvoeren van deze acties. Ook Ouders & Onderwijs zal zich inzetten voor acties.

Ondertekening van de rekenagenda betekent dat de VO-raad het belangrijk vindt de motivatie van leerlingen op peil te houden en docenten waar nodig te ondersteunen bij het geven van goed rekenonderwijs.

Rekenniveau verhogen, maar leerlingen niet afrekenen

De VO-raad blijft er voor pleiten de rekentoets niet in de slaag-/zakregeling op te nemen. Het cijfer zou op een certificaat bij het diploma moeten worden geplaatst, of in het zogenaamde plusdocument moeten worden opgenomen. Het is belangrijk om het rekenniveau van leerlingen te verhogen, maar niet door leerlingen af te rekenen op het behalen van een toets.