Alida Oppers nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs

23 juni 2020

Alida Oppers wordt per 1 september 2020 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar benoeming.

Oppers is sinds 2014 directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCW. Daarvoor was ze onder meer directeur-generaal Natuur en Regio en directeur van de directie Voedsel, Dier en Consument bij het ministerie van EZ. Eerder bekleedde zij diverse functies bij het toenmalige ministerie van VROM. Alida Oppers studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Oppers volgt Monique Vogelzang op, die sinds 1 april behalve als inspecteur-generaal Onderwijs ook werkzaam is als directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Per 1 september stapt Monique Vogelzang volledig over naar J&V. Tot die datum verdeelt zij haar taken met waarnemend inspecteur-generaal Esther Deursen.