Altijd blijven ontwikkelen? Er zijn onderzoekbeurzen beschikbaar

17 november 2020

Bent u leraar en wilt u zich verder verdiepen door onderzoek te doen naar een vakdidactisch of ander onderwerp? Of bent u schoolleider en vindt u het van belang om kennisgedreven werken op uw school te stimuleren? Dat kan!

Het NRO stelt in november twee beurzen open voor leraren in het voortgezet onderwijs. Op 25 november vindt een online voorlichtingsbijeenkomst over de lerarenbeurzen plaats.

Het gaat om de volgende twee beurzen:
1.    Dudoc-Bèta: een beurs voor eerstegraads docenten in een bètavak in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen hiermee promoveren op een vakdidactisch onderwerp.
2.    PostDoc-VO: een beurs voor gepromoveerde docenten in een bètavak in het voortgezet én het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen verdere studie doen naar een praktijkrelevant onderwerp op het gebied van het bètatechniekcurriculum.

Aanvragen voor de PostDoc-VO kunnen ingediend worden tot 23 februari 2021. Aanvragen voor Dudoc-Bèta kunnen tot de zomer van 2021 worden ingediend. Lees hier meer over de beide beurzen.

Naast deze twee programma’s staan voor leraren nog twee andere onderzoeksbeurzen open. De Promotiebeurs voor Leraren biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Deze twee beurzen sluiten op respectievelijk 5 en 11 januari 2021.